WarfarinDosing.org – et hjelpemiddel for individuell dosering av warfarin

Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 14. september 2022

Warfarin er et legemiddel som er til stor nytte for mange pasienter, men også forbundet med alvorlige bivirkninger ved feil dosering. Warfarindoser må tilpasses individuelt.

Et verktøy for bestemmelse av beste dosering for hver enkelt pasient finnes på nettstedet WarfarinDosing.org. Legen kan her sette inn pasientdata og ønsket INR-verdi i en doseringsalgoritme og få ut forslag til start- og vedlikeholdsdose. Algoritmen tar hensyn til alder, kjønn, etnisk bakgrunn, vekt, høyde, genotype og interaksjoner med andre legemidler.

Praktisk hjelpemiddel

I Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Olav Spigset, som er klinisk farmakolog ved St Olav Hospital i Trondheim:

– Bruk av denne algoritmen vil redusere den totale interindividuelle variabiliteten i INR-respons ned til omtrent halvparten. Algoritmen kan også brukes hos pasienter der genotypen er ukjent, men vil da være mindre treffsikker. Det er all grunn til å tro at systematisk bruk av slike algoritmer vil redusere risikoen for over- og underdosering og dermed øke sikkerheten ved behandling med warfarin. (Tidsskr Nor Legeforen nr. 15, 2008; 128)

De faglige bidragsyterne til www.WarfarinDosing.org er leger, farmasøyter og statistikere ved Washington University.

Åse Skjerdal, Helsebiblioteket.no

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om blodsykdommer og legemiddelsikkerhet.