Legemiddelgjennomgang – sjekklista finnes nå også elektronisk

Sjekkliste for legemiddelgjennomganger er utgitt av Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet. 

Legemiddelgjennomgang – sjekklista finnes nå også elektronisk
Ill.foto: Stock.xchng. Foto: Stock.xchng
Publisert 23. februar 2015 | Sist oppdatert 28. september 2022

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang er en kortversjon av Helsedirektoratets Veileder om legemiddelgjennomganger, og inneholder nøkkelinformasjon samlet på to sider. 

I den elektroniske versjonen  er det lenker til Felleskatalogen for de legemidlene som er omtalt i oversiktene. Dermed blir det enkelt og raskt for legen å finne ut om noen av de preparatene som pasienten står på, bør vurderes justert eller skiftet ut.       

På sjekklista finner du en konkret og punktvis metode for legemiddelgjennomgang i praksis; for forberedelsefasen, samtalen med pasienten og oppfølgingsfasen. Du får også en oversikt over de 14 viktigste legemidlene og legemiddelgruppene som har størst risiko for alvorlige bivirkninger.