PASINFO-REVMA - praktisk pasientinformasjon på norsk

PASINFO-REVMA er Norsk Revmatologisk Forenings pasientinformasjonsark om legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.
PASINFO-REVMA - praktisk pasientinformasjon på norsk
Riktig inntak av legemidler bidrar til optimal effekt. Foto: Stock.xchng Foto: Helsebiblioteket
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 13. april 2023

PASINFO-REVMA-nettsiden er pasientinformasjonen om legemidlene ordnet alfabetisk i venstremargen etter legemiddelnavn, preparatnavn og legemiddelgrupper. Siden har også en søkefunksjon. 

Informasjonsarkene er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforening og Norsk Psoriasisforbund. En egen arbeidsgruppe har ansvaret for å utvikle og oppdatere informasjonen. 

Informasjonsarkene revideres jevnlig, minst en gang per år. Nyeste godkjenningsdato står nederst på siden. Det anbefales å sjekke datoen på utskrevne versjoner mot nettversjonene for å sikre at man har nyeste utgave.