Pro.medicin.dk - allsidig informasjon om legemidler på dansk

Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database som inneholder informasjon om legemidler og behandlingsveiledninger til leger, farmasøyter og annet helsepersonell.
Pro.medicin.dk - allsidig informasjon om legemidler på dansk
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 13. april 2023

Pro.medicin.dk inneholder blant annet

  • beskrivelse av alle markedsførte legemidler til humant bruk i Danmark
  • beskrivelse av de mest brukte naturlegemidlene
  • veiledninger, blant annet for antibiotika
  • verktøy for identifikasjon av tabletter
  • omtale av legemiddelgrupper
  • råd om preparatvalg ved ulike tilstander 
  • kalkulatorer, blant annet for beregning av kroppsoverflate
  • forholdsregler ved legemiddelbehandling av spesielle pasientgrupper, inkludert gravide og ammende.

Du finner også nyheter, meldinger og bakgrunnsstoff.

Ca. 300 medisinske eksperter skriver om sine spesialområder under en redaksjon som sikrer at tekstene er aktuelle og nøytrale. Ifølge utgiveren er redaksjonen, medisinske eksperter og forskningsorganisasjoner garanter for at informasjonen på pro.medicin.dk beskriver gjeldende praksis i Danmark. . 

På pro.medicin.dk er all informasjon skrevet på medisinsk fagspråk. De som ønsker informasjon som ikke er på fagspråk, kan gå inn på min.medicin.dk, som er tilgjengelig via en fane øverst på siden.

Pro.medicin.dk udgis av Dansk Lægemiddel Information A/S, som er et datterselskap av Lægemiddelindustriforeningen Lif. En uavhengig redaksjon utarbeider innholdet. Redaksjonen samarbeider med Sundhedsstyrelsen.