tryggmammamedisin.no hos RELIS

Gratis spørsmål og svartjeneste for gravide og ammende.
tryggmammamedisin.no hos RELIS
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 26. oktober 2022

Svarene fra tryggmammamedisin.no gis av farmasøyter og leger ved RELIS med lang erfaring i å formidle legemiddelinformasjon.

Av hensyn til personvernet holdes spørsmålsstiller anonym, og personlige svar innhentes ved hjelp av et referansenummer som genereres når spørsmål stilles. Det er også anledning til å stille spørsmål om bruk av natur(lege)midler, kosttilskudd og lignende produkter via denne tjenesten.