Effekt av fysisk trening på dyspné for personer med senfølger av covid-19 (long-covid)

Det forskes mye på senfølger av covid-19, risikofaktorer, symptomer og behandling. En av de aller mest leste artiklene på McMaster Plus denne måneden er en artikkel om mulig effekt av trening for personer med dyspné etter covid-19. 

Publisert 07. juli 2023 | Sist oppdatert 07. juli 2023

 

Koronavirus - fakta, råd og tiltak 

Helsedirektoratet har et kapittel om overordnede føringer for behandling av senfølger av covid-19 i sin Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.