Bosettingstall

På Imdi finner du en samlet oversikt over anmodnings- og vedtakstall, samt bosettingstall for flyktninger totalt og fordrevne med kollektiv beskyttelse. Dette på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune.

Bosettingstall
Publisert 01. mars 2024 | Sist oppdatert 01. mars 2024

Les mer om bosettingstall på imdi.no