Informasjonsprogram til ukrainske flyktninger

Informasjonsprogrammet til ukrainske flyktninger er skreddersydd for de som har opplevd utfordrende situasjoner som følge av konflikten i Ukraina.

 Informasjonsprogram til ukrainske flyktninger
Publisert 07. februar 2024 | Sist oppdatert 07. februar 2024

Hensikten med programmet er å gi informasjon, råd og tips for å håndtere reaksjoner mange har som flyktninger på en støttende måte.

Programmet erstatter ikke helsepersonells oppfølging, men kan være et verktøy for at du bedre skal forstå og håndtere vanlige reaksjoner i en krevende periode.

Programmet er utviklet av Helse-Bergen, Youwell, Bergen kommune og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmorsforebygging (RVTS).

Les mer om programmet til ukrainske flyktninger på flykning.net