Innvandrere opplever diskriminering på mange områder

Innvandrere opplever diskriminering på mange områder, som jobb, bolig, skole og på offentlige steder. Det viser en ny rapport utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Innvandrere opplever diskriminering på mange områder
Publisert 07. juni 2024 | Sist oppdatert 07. juni 2024

31 prosent av de spurte innvandrerne har opplevd diskriminering det siste året, noe som er dobbelt så mange som blant de uten innvandrerbakgrunn. Hele to av tre innvandrere har opplevd diskriminering i løpet av livet.

Føler seg mer som en del av det norske samfunnet

Rapporten viser forskjeller mellom innvandrere og deres norskfødte barn. De som er født i Norge med innvandrerforeldre føler seg mer som en del av det norske samfunnet, men blir også mer irritert over barrierene de møter. De opplever mer diskriminering enn innvandrere og synes det er opprørende.

Når det kommer til tillit, stoler innvandrere mindre på andre mennesker (57 prosent) enn det kontrollgruppen gjør (69 prosent). Men de har ganske høy tillit til offentlige institusjoner.

Når det gjelder identitet, ser mange innvandrere på seg selv som norske. 14 prosent ser på seg selv som helt norske, og 42 prosent som ganske norske. Men mange opplever at andre ser på dem som mindre norske enn de selv føler seg.

Les hele artikkelen om innvandrere og diskriminering på imdi.no