Nasjonalt tilbud om digital norskopplæring for innvandrere

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har inngått rammeavtaler med tre godkjente leverandører av digitale norskkurs, som alle kommuner nå har mulighet til å benytte seg av. 

Nasjonalt tilbud om digital norskopplæring for innvandrere
Publisert 05. april 2024 | Sist oppdatert 05. april 2024

Les mer om Nasjonalt tilbud om digital lærerstyrt norskopplæring på hkdir.no.