Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge

Hvordan kan norske myndigheter best legge til rette for integrering av flyktninger? En ny rapport bidrar til å svare på dette spørsmålet ved å beskrive hvordan norske kommuner arbeider med bosetting, kvalifisering og integrering i dag. 

Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge
Publisert 14. februar 2024 | Sist oppdatert 14. februar 2024

Rapporten gir også innspill til hvordan dette arbeidet kan utvikles videre. Flyktningene som får beskyttelse i Norge, kan deles i tre kategorier: overføringsflyktninger som kommer gjennom FNs gjenbosettingsprogram, flyktninger som selv har reist til Norge som asylsøkere, og flyktninger som får midlertidig opphold etter en gruppevurdering, slik som de ukrainske flyktningene. 

Kommunenes opplevelse av det rekordhøye mottaket

I 2022 og 2023 kom det 70 000 ukrainske flyktninger til landet. Rapporten beskriver også kommunenes opplevelse av dette rekordhøye mottaket. 

Rapporten er basert på intervjuer med nasjonale myndigheter og ansatte i en rekke kommuner, to spørreundersøkelser i norske kommuner, og en registerundersøkelse som dekker alle flyktninger som ble bosatt i Norge mellom 2010 og 2020.

Les mer om hvordan kan norske myndigheter best legge til rette for integrering av flyktninger på imdi.no.