Hjelpemiddeldatabasen - gjør livet litt lettere

I Hjelpemiddeldatabasen finner du informasjon om hjelpemidler som kan være nyttige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemiddeldatabasen - gjør livet litt lettere
I Hjelpemiddeldatabasen finner du ting som kan gjøre livet litt lettere for pasientene. Ill.foto: Helsebiblioteket. Foto: Colourbox
Runar Eggen
Publisert 08. januar 2018 | Sist oppdatert 27. september 2022

Basen inneholder tekniske spesifikasjoner, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger, samt opplysninger om firmaer som kan levere hjelpemidlene. Basen holdes oppdatert av NAV og av leverandørene. 

Det at et produkt finnes i databasen er ingen generell godkjenning av produktet som et hjelpemiddel. Det er brukers behov som avgjør. 

For lån eller utlevering kan brukere ta kontakt med :

  • hjelpemiddelsentralene
  • kommunenes lagre for utlån
  • helseforetakenes utlånssteder for behandlingshjelpemidler
  • apotek

I databasen ser du hvilke utleveringssteder som gjelder for det enkelte hjelpemiddelet. De fleste produktene er tekniske hjelpemidler som distribueres via kommunale lagre ved midlertidig behov (korttidsutlån) og via hjelpemiddelsentralene ved varig behov. Dersom man skal ha utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må man først sende søknad ved hjelp av NAVs skjemaveileder på www.nav.no

NAV har etablert en del rammeavtaler for hva man kan søke om over Folketrygden. Lenke til disse finner du på forsiden til hjelpemiddeldatabasen. Produkter som er med i en rammeavtale er merket med NAVs logo i databasen, rett bak produktnavnet.

Aktuell lenke: 

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no

Aktuelle søkeord: hjelpemiddelbasen, hjelpemiddeldatabase, hjelpemiddelbase, hjelpemidler, database