Eye-tracking kan avsløre hjernerystelse og fortelle om hjerneskadde har blitt bedre

Publiseringsdato 24.02.2015
Eye-tracking er en teknologi der pasientens øyebevegelser følges. Ill.foto: TEDMED.com
Uzma Samadani holdt i 2014 et foredrag om eyetracking og hjernerystelse på TEDMED-konferansen.

Hjernerystelse er en av de skadene som ikke synes på CT eller røntgenbilder. Inntil nylig har leger måttet be pasienten følge legens finger med øynene for å danne seg et bilde av om pasienten har hjernerystelse eller ikke. 

Bruk av eye-tracking-teknologi kan antakelig forandre hvordan vi undersøker hjerneskader og hvordan vi kan stille en sikker hjernerystelse-diagnose. 

Eye-tracking-teknologien gjør det mulig å kvantifisere om alvorlig hjerneskadde pasienter blir bedre eller ikke. 

Se videoen hos TEDMED.