Gode kilder for kunnskap om Parkinsons sykdom

Publiseringsdato 23.03.2017
Gode kilder for kunnskap om Parkinsons sykdom
Skjelvingen er verst i hvile. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox

Parkinsons sykdom har en antatt sammensatt og heterogen patogenese og kalles ofte idiopatisk eller primær parkinsonisme. Parkinsonisme brukes som en betegnelse på flere sykdommer i hjernen med parkinsonistiske symptomer, og ved slike symptomer utløst av legemidler.

Ved Parkinsons sykdom er det patologiske forandringer i substantia nigra, og sykdommen er i hovedsak et dopaminmangelsyndrom. De viktigste symptomene er tremor (skjelving), langsomme bevegelser og rigiditet. Skjelvingen er tydeligst i hvile, altså når kroppsdelen ikke er i aktivitet.

Parkinsonisme kan forekomme ved bruk av antipsykotika, men kan også opptre ved cerebral arteriosklerose og nevrodegenerative sykdommer, bl.a Alzheimers sykdom og demens med levylegemer, samt postencefalitisk, posttraumatisk, postinfeksiøst og ved forgiftninger. Kilde: Legemiddelhåndboken.

Parkinsons sykdom har et svært varierende forløp. Parkinsons sykdom er progredierende, og gjennomsnittlig alder ved utbrudd er 70 år. Selv om Parkinsons sykdom i dag ikke kan kureres, pågår det mye forskning, og det finnes behandling som kan bremse sykdommen. For helsepersonell, pasienter og pårørende er det viktig å ha oppdaterte og pålitelige kunnskapskilder lett tilgjengelig. Helsebiblioteket.no har en rekke gode kilder som omhandler Parkinson.

Oppslagsverk

Selv om det kan ta litt tid før nye forskningsfunn kommer inn i oppslagsverkene, er oppslagsverkene oftest det beste stedet å finne pålitelig og oppdatert informasjon. Helsebiblioteket abonnerer på UpToDate som er svært mye brukt av sykehusleger. UpToDate er svært omfattende og har blant annet egne kapitler om legemiddelbehandling av Parkinson og Ikkefarmalogisk håndtering av Parkinson. UpToDate har et eget kapittel om mulig framtidig nervebeskyttende behandling av Parkinsons sykdom.

UpToDate har nyhetstjenester for medisinske spesialiteter, og blant dem finner du en som heter What's New in Neurology.

Det andre store engelskspråklige oppslagsverket hos Helsebiblioteket, BMJ Best Practice, er først og fremst beregnet på allmennleger. Også Best Practice har omfattende dekning av Parkinson. Best Practice har lik menystruktur for alle sykdommer, så det er lett å finne fram i. For eksempel vil du lett kunne finne hvilke tester som er aktuelle for å stille diagnosen. Dessuten har dette oppslagsverket en tydelig oppdeling av behandlingskapittelet, alt etter hvor langt sykdommen har kommet. Best Practice har, for alle diagnoser, også et kapittel om Emerging treatment. Der finner du blant annet en beskrivelse av stamcelle-terapi.

På norsk finnes oppslagsverket Nevro-NEL som har et eget kapittel om Parkinsons sykdom.  

Retningslinjer

Helsebiblioteket har en stor retningslinjesamling, og sentral for Parkinsons sykdom er

NevroNel, veileder med prosedyrer.

Denne ble sist oppdatert i 2015. Dersom du vil ha nyere retningslinjer, kan du se etter britiske eller amerikanske retningslinjer.

Oppsummert forskning

Helsebiblioteket abonnerer på Cochrane Library, en verdens viktigste databaser for oppsummert medisinsk forskning. Cochrane Library har en rekke systematiske oversikter innen nevrologi.

Pasientinformasjon

Helsebiblioteket oversetter og tilpasser pasientbrosjyrer fra BMJ Best Practice. Blant disse finner du også en brosjyre om Parkinson .

Emneside for nevrologi 

På Helsebiblioteket finner du en egen emneside for nevrologi. Der finner du lenker til oppslagsverk og retningslinjer, men også til tidsskrifter innen fagområdet. På denne siden finner du også en A-Å-liste over nevrologiske lidelser. Ved å gå inn i denne listen og klikke på en av sykdommene, søker du i Helsebibliotekets oppslagsverk og retningslinjer, samt i Helsebibliotekets egne sider om sykdommen.

Tilgjengelighet

Alle oppslagsverkene, retningslinjene, Cochrane Library og mange av tidsskriftene på Helsebiblioteket.no er tilgjengelige for alle i Norge (med norsk IP-adresse). Enkelte av tidsskriftene har du bare tilgang til fra arbeidsplassen eller må være pålogget Helsebiblioteket.no for å lese.

Regjeringen har nettopp lansert en strategi for et utvalg nevrologiske sykdommer. Utvalget omfatter ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. Du finner god og lett tilgjengelig informasjon om alle disse hos Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

http://www.uptodate.com

http://bestpractice.bmj.com

Tidsskrifter innenfor nevrologi

Relevante søkeord: hjernehelse, nevrologi, parkinson, parkinsons sykdom, oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifer