Nyttige informasjonskilder om multippel sklerose (MS)

I anledning verdensdagen for multippel sklerose gir vi her en oversikt over Helsebibliotekets kilder på temaet. 

Nyttige informasjonskilder om multippel sklerose (MS)
Multippel sklerose ødelegger motoriske nevroners myelinskjede på flere steder. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 26. mai 2023 | Sist oppdatert 03. januar 2024

Multippel sklerose (MS) er blant de vanligste ikke-traumatiske funksjonshemmende sykdommene som rammer unge voksne. Forekomsten av MS øker over hele verden, og det samme gjør de sosioøkonomiske konsekvensene av sykdommen. MS forekommer betydelig oftere hos kvinner enn hos menn.

Mulige årsakssammenhenger til MS og mekanismene bak økningen er uklare, men samspill mellom gener og miljø spiller sannsynligvis en rolle. Dette er noen av de mistenkte faktorene:

  • Lave serumnivåer av vitamin D
  • Røyking
  • Fedme hos barn
  • Immunaktivering etter infeksjon med Epstein-Barr-viruset

Endringer i diagnostiske metoder og kriterier gjør at personer med MS kan diagnostiseres stadig tidligere i sykdomsforløpet. Ved siden av dette har behandlinger for MS økt tilnærmet eksponentielt. Kilde: R Dobson, G Giovannoni Multiple sclerosis - a review. Eur J Neur. 2019.

Temaside hos Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har en temaside for nevrologi

Oppslagsverk

Helsebiblioteket abonnerer på flere aktuelle oppslagsverk på engelsk. I tillegg kommer det norske oppslagsverket Legemiddelhåndboken og Nevro-NEL som begge er gratis for alle å bruke. 

BMJ Best Practice har eget kapittel om MS. I BMJ Best Practice finnes det dessuten et kapittel om behandlingsmetoder under utvikling.

UpToDate er et omfattende oppslagsverk. Der finner du flere kapitler om MS.

Legemiddelhåndboken har et eget kapittel om multippel sklerose.

Nevro-NEL er et oppslagsverk skrevet av norske nevrologer. NevroNEL er gratis å bruke, men krever registrering. Her er det de skriver om MS.

Retningslinjer og veiledere

Det er laget en egen norsk MS-veileder for behandling av MS

Legemidler

Legemiddelhåndboken har et eget kapittel om multippel sklerose.

RELIS (REgionale LegemiddelInformasjonsSentre) har svart på mange spesifikke spørsmål om legemidler og MS

Oppsummert forskning

Cochrane Library er den viktigste databasen for oppsummert forskning. De har en egen gruppe for multippel sklerose og sjeldne sykdommer i sentralnervesystemet. Den greieste måten å finne fram de systematiske oversiktene om multippel sklerose er å søke på "multiple sclerosis" fra siden for systematiske oversikter. De systematiske oversiktene fra Cochrane Library finner du også i PubMed. 

Artikkelsøk

I PubMed kan du velge å filtrere på gratis tilgjengelige artikler, på systematiske oversikter og på utgivelsesår. 

Generelt søk i PubMed på multiple sclerosis

Fritt tilgjengelige artikler fra 2018-2023

Systematiske oversikter fra 2018-2023

Siden Helsebiblioteket fra 2023 ikke lenger abonnerer på Cochrane Library, vil PubMed være en god vei inn for å finne sammendrag av systematiske oversikter, og i mange tilfeller fulltekst av systematiske oversikter.

Pasientinformasjon

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra BMJ Practice:I tillegg har Helsebiblioteket lenket til annen relevant informasjon for pasienter.

Multippel sklerose (MS) Generell brosjyre fra BMJ Practice

MS-rapporten MS-rapporten kommer ut en gang i året med artikler om norsk og internasjonal MS-forskning og ny MS-behandling. Den utgis av MS-forbundet.

Verdensdagen for multippel sklerose markeres blant annet av MS-forbundet.

Relevante søkeord: MS, multippel sklerose, oppslagsverk, retningslinjer, oppsummert forskning, artikler