Tidsvindu for mekanisk trombektomi etter akutt iskemisk slag (UpToDate Practice Changing Update)

Oppslagsverket UpToDate melder i februar 2018 om nye forskningsresultater som kan føre til endring av praksis ved akutt slag forårsaket av blodpropp. Fysisk fjerning av blodproppen kan være aktuelt for flere pasienter.
Tidsvindu for mekanisk trombektomi etter akutt iskemisk slag (UpToDate Practice Changing Update)
Tidsvinduet for fysisk fjerning av blodpropp er lenger enn tidligere antatt, ifølge UpToDate. For pasienten kan det blant annet bety mindre fare for lammelser. Foto: Colourbox
Publisert 15. mars 2018 | Sist oppdatert 07. februar 2023

For pasienter med iskemisk slag forårsaket av blokkering av en stor arterie i det proksimale fremre kretsløp som ikke kan starte behandling innen seks timer etter at pasienten ble syk, er intra-arteriell mekanisk trombektomi anbefalt fra 6 til 24 timer hvis det er mismatch mellom spesifikke kliniske og bildekriterier (Styrke på anbefaling og evidens: Grade 1B).

Randomiserte studier viser at intra-arteriell mekanisk trombektomi bedrer nevrologiske utfall når den startes innen seks timer etter at symptomene startet for pasienter med iskemisk slag forårsaket av blokkering av en stor arterie i det fremre proksimale kretsløp. Nyere forskningsresultater fra DAWN og DEFUSE 3-studiene viser at fordelen ved mekanisk trombektomi for iskemisk slag forårsaket av blokkering av en stor arterie i det fremre proksimale kretsløp kan utvides til pasienter som velges ut ved bildekriterier og kan behandles opptil 24 timer etter at hjerneslaget oppsto. 

Oppslagsverket UpTodate refererer til to artikler publisert i New England Journal of Medicine nylig. Både UpToDate og New England Journal of Medicine er gratis tilgjengelige (uten innlogging) for alle i Norge fordi Helsebiblioteket har kjøpt dem fri.

Les mer: 

Practice changing updates in neurology (UpToDate)

Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct (NEJM)

Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging