Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met startet i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Tilbudet ble en suksess, og det videreføres også i 2022, med studiestart i august.

Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?
Pilotstudiet starter opp 29. januar i Oslo. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 02.juni.2022 | Sist oppdatert 02.juni.2022

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap, vernepleie (AV). Disse instituttene samarbeider nært med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), som er en del av Oslo universitetssykehus.

Videreutdanningen vil for det meste tilbys som et e-læringskurs. Den gir 30 studiepoeng

Les mer: Videreutdanning i epilepsi og helseveiledning (Oslo Met)

Relevante søkeord: etterutdanning, utdanning, kurs, epilepsi