Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Publiseringsdato 02.06.2022
Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?
Pilotstudiet starter opp 29. januar i Oslo. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox

Oslo Met startet i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Tilbudet ble en suksess, og det videreføres også i 2022, med studiestart i august.

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap, vernepleie (AV). Disse instituttene samarbeider nært med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), som er en del av Oslo universitetssykehus.

Videreutdanningen vil for det meste tilbys som et e-læringskurs. Den gir 30 studiepoeng

Les mer: Videreutdanning i epilepsi og helseveiledning (Oslo Met)

Relevante søkeord: etterutdanning, utdanning, kurs, epilepsi