11. april - den internasjonale dagen for Parkinson

I dag er det den internasjonale dagen for Parkinson. Den 11. april 1755 ble James Parkinson født, mannen som her i Vesten beskrev sykdommen og fikk den oppkalt etter seg.  

11. april - den internasjonale dagen for Parkinson
Illustrasjonsfoto. Colourbox. Eldre syk mann sammen med sykepleier og lege.
Anne Hilde Røsvik
Publisert 11. april 2023 | Sist oppdatert 11. april 2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

Parkinsons sykdom oppstår når visse nerveceller i hjernen slutter å lage nok dopamin. Dopamin er en kjemisk substans nervecellene trenger for å sende signaler rundt i hjernen og til nerver ut i kroppen. Dopaminmangel gjør det vanskelig å kontrollere musklene og forårsaker derfor endringer i bevegelsene. Alder er den viktigste risikofaktoren, men 25 % diagnostiseres før fylte 65 år.

Helsebiblioteket har gode kilder til behandling med legemidler, fysioterapi og andre tiltak for å bedre livet for pasienter med diagnosen, og gir her en oversikt over hva som finnes av internasjonale oppslagsverk og norske ressurser om Parkinson. Helsebiblioteket har også oversatt pasientinformasjon fra BMJ Best Practice til norsk.

UpToDate og BMJ Best Practice

Både BMJ Best Practice og UpToDate har egne kapitler om epidemiologi, patogenese, genetikk, utredning, behandling og oppfølging.

BMJ Best Practice har oppdatert sin informasjon i dag 11. april på verdensdagen for Parkinson.

Parkinson seksjon i Best Practice har svært oversiktlig kapittel om behandlingsalgoritme for mild parkinsonsykdom, moderat parkinsonsykdom og avansert sykdom.

UpToDate har mange kapitler om Parkinson, blant annet “Clinical manifestations of Parkinson disease” og “Initial pharmacologic treatment of Parkinson disease”. UpToDate har også en del nyheter om forskning på parkinsonsykdom i "What's New" seksjonen.

“What’s New” i UpToDate 

Noen av nyhetene som ligger i "What's New" seksjonen nå:

Forstoppelse er et vanlig problem for personer med Parkinson. Nå gjøres det nye studier på oral behandling som forhåpentligvis vil kunne forbedre tilstanden. Les hele “Investigational oral agent for Parkinson disease-related constipation (January 2023)” i seksjon for “What’s New” i UpToDate. 

Andre nyheter i «What’s new» seksjonen er:

  • Deferiprone does not slow progression in Parkinson disease (December 2022)
  • Mucuna pruriens as source of levodopa in dietary supplements (December 2022)
  • Association of premenopausal oophorectomy with parkinsonism (November 2022)

Informasjon i norske oppslagsverk

Norsk informasjon om Parkinsons sykdom finner du i flere kilder på Helsebiblioteket, men blant annet i NEL. Det er en del av NevroNEL, Parkinson sykdom, som er en gratis, men som krever registrering hos NEL.

Norsk legemiddelhåndbok har også grundig informasjon om sykdommen, Parkinsons sykdom (paralysis agitans) og parkinsonisme

Pasientinformasjon

Helsenorge, oversatt fra BMJ Best Practice av Helsebiblioteket og tilpasset til norske forhold:

UpToDate

Det finnes norsk pasientforening, som også samarbeider med ParkinsonNet, et nasjonalt nettverk for fagpersonell.