CINAHL tilgjengelig i Helsebiblioteket

Er du på jakt etter sykepleieforskning eller kvalitative studier om pasienterfaringer? CINAHL kan være databasen for deg!
CINAHL tilgjengelig i Helsebiblioteket
Databasen CINAHL inneholder referanser av nytte for blant annet sykepleiere. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. februar 2013 | Sist oppdatert 05. oktober 2022

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health) er fra 2013 igjen gratis tilgjengelig via Helsebiblioteket.no.

Bibliografisk database

CINAHL inneholder referanser til artikler i rundt 3 000 engelskspråklige tidsskrifter innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og beslektede emner. I tillegg inneholder databasen en del referanser til bokkapitler, doktoravhandlinger, sammendrag og presentasjoner fra konferanser, videoer og andre publikasjoner fra de ulike fagfeltene.

Databasen inneholder informasjon fra 1981 og oppdateres hver måned. Det er Ebsco Publishing som gir ut databasen.

Databasen er spesielt relevant dersom du er på jakt etter kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer.

Tilgang til CINAHL i Norge

For å bruke CINAHL må du gå inn via Helsebiblioteket.no fra en datamaskin ved et sykehus eller en annen institusjon som har direktetilgang til alle Helsebibliotekets fagressurser. Du kan også bruke databasen når du er logget inn som personlig bruker, for eksempel hjemmefra.

Lenke til CINAHL finner du på Helsebibliotekets hovedside og fra oversikten over databaser.

Slik søker du

Når du går inn i databasen kommer du først til et utvidet søk (Advanced search). Du kan også velge enkelt søk (Simple search) eller et visuelt søk som synliggjør de ulike trinnene i søkeprosessen.

Ikke la deg skremme av begrepet «avansert søk»; for utrente søkere kan det være vel så enkelt å få gode treff ved hjelp av dette søket enn med det som kalles enkelt søk. Søkespråket i CINAHL er engelsk.

Fra trefflisten kan du klikke deg videre til fulltekst i de tidsskriftene Helsebiblioteket abonnerer på.

Mer hjelp

Dersom du har tilgang til et fagbibliotek der du jobber kan du få hjelp av en bibliotekar til å søke. Ditt lokale fagbibliotek kan også ha tilgang til flere tidsskrifter enn de som finnes i Helsebiblioteket.no, og de kan også hjelpe deg med bestilling av artikler.

Du som ikke har tilgang til bibliotekarhjelp eller som vil prøve på egenhånd, vil ha nytte av denne veiledningen fra EBSCO.

Har du spørsmål om CINAHL eller om andre ressurser i Helsebiblioteket? Kontakt brukerstøtte på telefon 464 00 486 eller e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no.