Om Helsebibliotekets sider for allmennmedisin

Helsebibliotekets sider for allmennmedisin utgjør en unik samling av relevant og praksisrettet informasjon til bruk i fastlegenes hverdag. Helsebiblioteket er nå lansert på nye nettsider. Her følger en introduksjon til innholdet på sidene for allmennmedisin, og hvordan disse i tillegg kan benyttes i praksis.

Om Helsebibliotekets sider for allmennmedisin
Kilde: Colourbox
Publisert 19. april 2023 | Sist oppdatert 19. april 2023

Vi har gjort jobben for deg

allmennmedisinsidene har vi samlet lenker som er relevante for faget, både til daglig pasientbehandling og til faglig oppdatering.

Det er i alt åtte ruter med relevante lenker:

  • De fire øverste rutene inneholder praksisrelevante oppslag til bruk når pasienten sitter ved din side.
  • De fire neste viser bakgrunnsstoff egnet til fordypning når tiden strekker til.
Allmennmed.jpg
Ressurssamling for allmennmedisin: Klinisk praksis øverste rad. Fordypning nederste rad.

Kliniske oppslagsverk

Den første ruten øverst til venstre har lenker til de internasjonale oppslagsverkene British Medical Journal's Best Practice, og UpToDate. BMJ Best Practice er nok mest vinklet mot allmennmedisin. Begge tjenestene kan benyttes i tillegg til andre norske oppslagsverk når man trenger gode, oppdaterte råd fra internasjonal forskning og fagmiljøer.

Helsebiblioteket tilbyr tjenestene gratis til helsepersonell i Norge.

  • For tilgang til UpToDate kreves en innlogging fra legekontorets datamaskin som er tilknyttet Norsk Helsenett. Når dette er gjort én gang, vil tjenesten være tilgjengelig på alle dine elektroniske enheter med personlig passord.
  • Best Practice er tilgjengelig direkte fra alle norske IP-adresser (når datamaskinen befinner seg i Norge).

Nasjonale, faglige retningslinjer

Med ny lansering av Helsebiblioteket vil alle nasjonale retningslinjer overføres automatisk fra Helsedirektoratet til Helsebiblioteket for publisering. Direktoratet har ingen andre retningslinjer gjemt andre steder. Vi har i tillegg samlet de mest relevante retningslinjene for allmennmedisin. Et godt eksempel er antibiotikaveilederen for primærhelsetjenesten. 

Tjenesten utvikles stadig, og vi vil komme med oppdaterte nyheter og muligheter for å holde seg orientert i jungelen av nye retningslinjer.

Retningslinjer fra fagmiljøene

Helsebiblioteket samler også retningslinjer fra norske fagmiljøer. Dette gjelder for eksempel pediatriveilederne, gynekologiveilederne, MRSA- og vaksineveiledere fra FHI. Den enkleste måten å skaffe oversikt over disse er ved å gå til siden for retningslinjer og veiledere, trykke på ønsket fagområde for deretter å krysse av for utgiver under 'Utgivere' nederst til venstre på den neste siden .

Faglig fordypning, videreutdanning og informasjon til pasienter

Under ruten 'Verktøy' har vi samlet lenker til nyttige, tilgjengelige ressurser som skal sikre best mulig pasientbehandling og forebygge skader og bivirkninger. 

Her finner du:

  • Prosedyrevideoer for allmennleger og ALIS (allmennleger i spesialisering) som opplærings- og instruksjonsfilmer lagt ut på nett
  • Testskjemaer, utregningsverktøy og sjekklister som er vanlige i medisinsk praksis
  • Sjekklisten for systematisk gjennomgang av pasientens legemiddelbruk (Legemiddelgjennomgang) fra Statens Legemiddelverk

Den fjerde ruten 'Pasientinformasjon' inneholder et bibliotek av informasjonsbrosjyrer som pasienter kan benytte seg av, hentet fra BMJ Best Practice og oversatt til norsk av oss i Helsebiblioteket, samt en lenke til helsenorge.no. 

I rutene fem til åtte på nederste rad ('Faglig oppdatering', 'Oppsummert forskning', 'Tidsskrifter' og 'Organisasjoner') har vi samlet informasjon som skal gjøre det enkelt å fordype seg i faglige problemstillinger når du har tid til overs.

Her finner den interesserte allmennlegen alt fra de siste oppdateringer på aktuell behandling til produsentuavhengig informasjon om legemidler (RELIS), kunnskapsoversikter fra Cochrane og Folkehelseinstituttets egne systematiske forskningsoversikter. Vi lenker også til tidsskrifter som The British Medical Journal, Utposten, Legeforeningens forskjellige fagmiljøer og andre aktører i norsk helsevesen.

Lenker