Pyramidesøk

Helsebiblioteket gir deg gratis tilgang til Pyramidesøk! 

Pyramidesøk
Publisert 01. september 2018 | Sist oppdatert 01. september 2018

Fra mars 2019 har McMaster PLUS og nyhetstjenesten fra McMaster fått et nytt navn, ACCESSSS. Grensesnittet er også oppdatert. Innholdet er det samme, men «innpakningen» er ny. Helsebiblioteket har valgt å kalle tjenesten for Pyramidesøket. I kunnskapspyramiden øker graden av oppsummering og kvalitetsvurdering mot toppen. Øverst i søketreffene vil du derfor finne de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate . Lengre ned finner du kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library , mens kvalitetsvurderte enkeltstudier befinner seg nederst i pyramidehierarkiet. Tanken er at du skal basere kliniske beslutninger på så oppsummert kunnskap som mulig, og pyramidesøket er derfor et godt sted å starte jakten på svar på spørsmål som handler om behandling, diagnose eller prognose.