Videobibliotek for allmennleger

Helsebiblioteket.no har laget et videobibliotek for praktiske ferdigheter i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Videobibliotek for allmennleger
En kort film kan gi en rask repetisjon av prinsippene ved praktiske prosedyrer. Foto: Kai Myhre/Helsebiblioteket.no
Publisert 07. oktober 2016 | Sist oppdatert 13. juni 2024

Vi har delt videobiblioteket inn i to kategorier:

Filmene er samlet fra forskjellige kilder, hvor filmprodusentene står ansvarlige for den faglige kvaliteten. Vi gjør oppmerksom på at noen av filmene avviker litt fra norsk praksistradisjon, så her stoler vi på legenes eget skjønn. Listen er ikke godkjent av spesialistkomiteen.  

For at listen skal bli komplett ønsker vi forslag til flere filmer – gjerne på norsk. 

Listene er utarbeidet av dr. med. Brynjar Landmark og Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin.