Pasientbrosjyrer på Helsebiblioteket

På Helsebiblioteket finner du pålitelig pasientinformasjon som helsepersonell kan bruke i kontakt med pasienter.

Pasientbrosjyrer på Helsebiblioteket
Helsebiblioteket har pasientbrosjyrer både for forebygging og sykdomsbehandling.
Katrine Rutgerson
Publisert 11. juli 2023 | Sist oppdatert 11. juli 2023

Du finner pasientbrosjyrene samlet på ett sted

Pasientbrosjyrer fra BMJ Best Practice  -  sykdom og behandling

Pasientbrosjyrene fra BMJ Best Practice er tilpasset norske forhold og har et enkelt, lettfattelig språk. Brosjyrene gir en kort beskrivelse av den aktuelle sykdommen, symptomer, behandling og prognose.

I arbeidet med å lage pasientbrosjyrene har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker.

Pasientinformasjonen fra BMJ Best Practice omfatter ca 280 brosjyrer.

Pasientbrosjyrer for gravide og sped- og småbarnsforeldre

"Gode råd"-serien er brosjyrer beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre. Pasientbrosjyrene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe av helsepersonell og utgitt av Foreldrebrosjyrer/Farmasøytisk institutt ved UiO. Gruppen møtes ca. 4 ganger i året for å gjennomgå og oppdatere brosjyrer.

"Gode råd"-serien omfatter 23 brosjyrer.