Graviditet og medisinbruk

Publiseringsdato 03.11.2020
Graviditet og medisinbruk
Mange gravide opplever svangerskapsplager eller å bli syk i løpet av svangerskapet. Derfor må de fleste gravide vurdere om de skal bruke av medisiner under svangerskapet. I denne brosjyren finner du praktiske råd om legemidler til gravide.

Bør gravide helst unngå all medisinbruk?

Nei, det blir ikke riktig. Friskest mulig mor er også best for barnet. Bruk av medisiner i svangerskapet kan derfor være viktig både for både deg og barnet i magen. Du bør likevel alltid rådføre deg med helsepersonell før du bruker medisiner. Dette gjelder i utgangspunktet også reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturmidler.

Vanlige svangerskapsplager 

Forkjølelse, svangerskapskvalme, sure oppstøt og smerte er de vanligste plagene i svangerskapet. Som regel bør du først prøve tiltak og råd uten medisiner for å lindre eller dempe slike plager. Hvis slike tiltak ikke er nok, kan det være aktuelt å bruke medisiner. I så fall er det er det generelt anbefalt at gravide ikke bruker medisiner i lengre tid enn det er behov for.

Noen reseptfrie medisiner skal ikke brukes av gravide, med mindre det er avtalt med lege. Et viktig eksempel er smertestillende medisiner som inneholder de aktive virkestoffene ibuprofen (f.eks. Ibux®), diklofenak (f.eks. Voltarol®) og naproksen. Bruk av disse medisinene i 3. trimester kan være farlig for barnet.

Medisiner og fosterutvikling

Noen svært få medisiner skal ikke brukes av gravide fordi de kan være uheldige for fosteret. Fosteret er mest sårbart for skader av legemidler i første trimester. Etter første trimester kan noen få medisiner forstyrre vekst og modning av organene til barnet. For at dette skal skje, må mor som regel bruke medisinen over lengre tid. Dette betyr at det er viktig å vurdere medisinbruken din sammen med helsepersonell så tidlig som mulig.

Bruk gode informasjonskilder

Gravide søker gjerne informasjon om medisiner på nettet, men ofte er denne informasjonen mangelfull eller utdatert. Vær kritisk til det du leser. Dette gjelder også medisinråd fra venner og familie. Når det kommer til råd om medisinbruk under svangerskapet, bør du bare stole på ekspertråd fra helsepersonell.

Dessverre anser vi heller ikke pakningsvedleggene som den beste kilden til informasjon når det gjelder graviditet og amming. Ofte er tekstene her mye strengere enn det som forskningen og erfaringen tilsier. Du kan derfor få andre råd av helsepersonell enn det som står her.

Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som gir informasjon om medisiner til gravide og ammende. Nettadressen til tjenesten er www.tryggmammamedisin.no

Ta folsyre som anbefalt

Folsyre kan redusere sjansen for at barnet får ryggmargsbrokk og muligens også enkelte andre fosterskader. Norske helsemyndigheter anbefaler derfor at alle gravide tar tilskudd av 0,4 mg folsyre hver dag de første tre månedene av graviditeten og helst også én måned før planlagt graviditet.

Trenger du jod eller jern?

De fleste gravide i Norge trenger å ta tilskudd av minst 150 mikrogram jod daglig. Noen gravide trenger jerntilskudd. Ved første svangerskapskontroll måles jernnivået for å finne ut om du trenger tilskudd av jern. I brosjyren «Gode råd om jern og gravide» kan du finne mer informasjon.

PDF-versjon for utskrift

"Gode råd"-serien er brosjyrer beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre. Brosjyrene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe helsepersonell og utgitt av Foreldrebrosjyrer/Farmasøytisk institutt, UiO, www.mn.uio.no/farmasi Gruppen møtes ca. 4 ganger i året, hvor gamle brosjyrer gjennomgås og oppdateres, og nye brosjyrer ser dagens lys. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet i samråd med eksterne sakkyndige. Det kan siteres fra brosjyren dersom kilden oppgis.

Du finner fordypningsstoffet til de ulike GODE RÅD-brosjyrene på Farmasøytisk institutt, UiO

Illustratør: Elisabeth Moseng, Illustratørene