Diagnoser A-Å

Klikk på en av diagnosene under starter et søk i Helsebiblioteket på den diagnosen. Listen er hentet fra BMJ Best Practice.

Publisert 09. april 2024 | Sist oppdatert 10. april 2024

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abdominalsmerter
Abdominalsmerter hos barn
Abdominalsmerter i svangerskapet
Abdominalsmerter, kroniske
Abdominalt aortaaneurisme
Abdominaltraume
Abetalipoproteinemi
Abort
Abruptio placentae
Acanthosis nigricans
Acetaminofen overdose
Acne rosacea
Acne vulgaris
Addisons sykdom
Adenokarsinom med ukjent utgangspunkt
ADHD
ADHD hos voksne
Adhesiv kapsulitt
Adrenal suppresjon
Afasi
Aftøs stomatitt
Aftøse munnsår
Akalasi
Aklorhydri
Akromegali
Aktinisk keratose
Aktinomykose
Akustikusnevrinom
Akutt abdomen
Akutt aspirasjon
Akutt faryngitt
Akutt forverring av astma hos barn
Akutt forverring av astma hos voksne
Akutt hodepine
Akutt hodepine hos barn
Akutt intermitterende porfyri
Akutt interstitiell nefritt
Akutt koronarsyndrom
Akutt leversvikt
Akutt lungesviktsyndrom
Akutt lymfocytisk leukemi
Akutt myelogen leukemi
Akutt nyreskade
Akutt prostatitt
Akutt respiratorisk distress syndrom
Akutt traume i cervical columna
Akutt tubulær nekrose
Akutte magesmerter
Alfa-1-antitrypsinmangel
Alfa-thalassemi
Alkohol i svangerskapet
Alkoholavvenning
Alkoholisme
Alkoholmisbruk
Alkoholrelatert leversykdom
Allergisk bronkopulmonal aspergillose
Alopeci
Alopecia areata
Alports syndrom
ALS
Alvorlig immunsvikt
Amblyopi
Amenoré, primær
Amenoré, sekundær
Amfetaminmisbruk
Amfetaminoverdose
AML
Ammeproblemer
Amyloidose
Amyotrofisk lateral sklerose
Amøbiasis
Anabole steroider, misbruk
Anafylaksi
Analfissur
Anatomiske abnormaliteter av penis
Anemi
Anemi, aplastisk
Anemi, hemolytisk
Anemi, jernmangel
Anemi ved kronisk sykdom
Anemi, sigdcelle
Angina, ustabil
Angiodysplasi i kolon
Angst
Ankelbrudd
Ankelforstuing
Ankyloserende spondylitt
Anorektal abscess
Anorexia nervosa
Anthrax
Antibiotika til gravide
Antidepressiva til gravide
Antipsykotika til gravide
Anxiolytika til gravide
Anti-fosfolipid-syndrom
Aortadisseksjon
Aortainsuffisiens
Aortakoarktasjon
Aortastenose
ARDS
Arthritis urica
Artrose
Arvelig sfærocytose
Arvelige lysosomale lagringssykdommer
Asbestose
Ascenderende kolangitt
Ascites
Askariasis
Aspergers syndrom
Aspergillose
Aspirasjon av fremmedlegeme
Astigmatisme
Astma hos voksne
Astma, akutt forverring
Ataksi
Atopisk eksem
Atrieflimmer, Akutt
Atrieflimmer, Kronisk
Atrieflutter
Atriemyksom
Atrieseptumdefekt
Atrioventrikulært blokk
Autisme
Avføringsinkontinens hos barn
Avføringsinkontinens hos voksne
Babesiose
Bakers cyste
Bakteriell meningitt
Bakteriell vaginose
Balanitt
Balanoposthitis
Balanseforstyrrelser
Barnemarkinfeksjon
Barnemishandling
Barnestell av friske barn
Barnløshet
Barretts øsofagus
Bartholin-cyste
Bartonella-infeksjon
Basalcellekarsinom
Behcets syndrom
Bekkensmerte, Kronisk
Bells parese
Bendelorminfeksjon
Benign paroksysmal posisjonsvertigo
Benign prostatahyperplasi
Benzodiazepiner Overdose
Besvimelse
Beta-thalassemi
Bihulebetennelse, akutt
Bihulebetennelse, kronisk
Binyrehyperplasi, medfødt
Bipolar lidelse hos barn
Bipolar lidelse hos voksne
Bitt av dyr
Blastkrise
Blastomykose
Blefaritt
Bleiedermatitt
Bleieutslett
Blindtarmbetennelse, akutt
Blodig oppspytt
Blyforgiftning
Blærekatarr, akutt
Blærekreft
Blødersykdom
Bløt sjanker
Bløtvevskreft
Borreliose
Botulisme
Bradykardi
Brannsår
Brennkopper
Bronchiolitis obliterans
Bronkiektasi
Bronkiolitt
Bronkitt, akutt
Brucellose
Brudd, ankel
Bruksisme
Brysthinnebetennelse, Plevritt
Brystkreft
Brystkreft, in-situ
Brystkreft, metastatisk
Brystkreft, primært invaderende
Brystsmerter
Budd-Chiaris syndrom
Bukspyttkjertelkreft
Bulimi
Bulimia nervosa
Bulløs pemfigoid
Bursitt
Bürgers sykdom
Calvé-Legg-Perthes' sykdom
Campylobacter-infeksjon
Canalis carpi-syndrom
Cancer mammae in situ
Cancer mammae, metastatisk
Cancer mammae, primært invaderende
Cancer ovarii
Cancer prostatae
Cancer testis
Cancer ventriculi
Candidiasis, oral
Carcinoid syndrom
Carpaltunnelsyndrom
Cellulitt
Cerebral abscess
Cerebral parese
Cerebralt aneurisme
Cervicitt
Chagas sykdom
Charcot-Marie-Tooths sykdom
Cheilitt
Cheilose
Churg-Strauss' syndrom
Clostridium difficile
Clubbing
Clusterhodepine
CMV-infeksjon
Coccygodyni
Colorectal cancer
Coxiella burnetii-infeksjon
CREST-syndrom
Crohns sykdom
Cushings syndrom
Cyanose hos nyfødte
Cystisk fibrose
Cystitt
Cytomegalovirus-infeksjon
Cøliaki
Degenerativ sykdom i cervicalcollumna
Delirium
Demens
Demens, Alzheimers
Demens, frontotemporal
Demens, Lewylegeme
Demens, vaskulær
Denguefeber
Depresjon
Depresjon hos barn
Depresjon, postpartum
Dermatitt
Dermatitt, atopisk
Dermatitt, dyshidrotisk
Dermatitt, kontakt
Dermatitt, seborroisk
Dermatofyttinfeksjoner
Dermatomyositt
Diabetes
Diabetes insipidus
Diabetes mellitus, type 0
Diabetes mellitus, type 1
Diabetes mellitus, type 2
Diabetes type 2 hos barn
Diabetesfot
Diabetisk ketoacidose
Diabetisk nefropati
Diabetisk nevropati
Diabetiske hjerte-og karsykdommer
Diaré, akutt
Diaré, kronisk
Diastolisk hjertesvikt
DIC
Difteri
DiGeorge-syndrom
Digitoksin overdose
Digitoksinforgiftning
Digoksin overdose
Diskoid lupus erytematosus
Disseminert intravaskulær koagulasjon
Divertikulitt
Divertikulose
DLE
Doping
Dotter i ørene
Downs syndrom
Dubin-Johnsons syndrom
Ductus Botalli
Dupuytrens kontraktur
Dyp venetrombose
Dysbarisme
Dysfagi
Dysfunksjonell uterin blødning
Dyshidrotisk eksem
Dysmenoré
Dyspareuni
Dyspepsi
Dyspné
Dysrytmier (hjerte)
Dystoni
Dystoni hos småbarn
Dystymi
Dysuri
Dårlig ånde
Ebola
E. coli-infeksjon gjennom maten
Egglederbetennelse
Eggstokkreft
Ehler-Danlos syndrom
Ehrlichiose
Ekstranodalt marginalsone B-celle lymfom
Ektopisk svangerskap
Eldre og seksualitet
Eldremishandling
Elektrisk skade
Elveblest
Elveblest og angio-ødem
Empyem
Encefalitt
Endetarmskreft
Endokarditt, Infeksiøs
Endometrial cancer
Endometriose
Endret mentalstatus
Enterovirus D-68
Enurese
Eosinofili
Epidermolysis bullosa
Epididymitt
Epidural abscess
Epifyseskiveløsning i hoften
Epiglottitt
Epikondylitt
Epilepsi
Epilepsi med absenser
Epilepsi og krampelidelser
Epistaksis
Erbs lammelse
Erektil dysunksjon
Ernæring i svangerskapet
Erythema infectiosum
Erythema nodosum
Essensiell tremor
Essensiell trombocytose
Failure to thrive
Fall hos eldre
Fallots tetrade
Familiær adenomatøs polyposesyndrom
Familiær middelhavsfeber
Fars alder
Feber med ukjent årsak
Feber med ukjent årsak hos barn
Feberkramper
Febril neutropeni
Febris rheumatica
Fedme
Fedme hos barn
Fedmekirurgi
Fekal inkontinens hos barn
Fekal inkontinens hos voksne
Feltys syndrom
Femte barnesykdom
Fenylketonuri
Feokromocytom
Fertilitet
Fettlever
Fibrocystisk brystsykdom
Fibromyalgi
Flassende keratose
Fobier
Fokal segmental glomerulosklerose
Fokale kramper
Folatmangel
Follikulitt
For tidlig fødsel
For tidlig pubertet
sædavgang
Forbigående synovitt i hoften
Forbrenninger
Forgiftninger hos barn
Forhøyet kreatinin
Forkjølelse
Forliggende morkake
Forsinket pubertet
Forstoppelse
Forstoppelse hos barn
Fostervannsprøve
Frakturer, ankel
Frakturer i lange knokler
Fremfall av livmor
Fremre korsbåndskade
Frontotemporal demens
Frostskader
Fugleinfluensa
Funksjonshemmede og seksualitet
Fysisk aktivitet i svangerskapet
Fødselsdepresjon
Føflekker
Føtalt alkoholsyndrom
Galleblærebetennelse
Gallegangsatresi
Gallestein
Ganglioncyste
Gangvansker
Gastritt
Gastroenteritt hos barn
Gastroenteritt, Viral
Gastrointestinale blødninger, Nedre
Gastrointestinale blødninger, Øvre
Gastroparese
Gastroøsofagal refluks
Generalisert angstlidelse
Generaliserte krampeanfall
Generelle kramper hos barn
Genetiske forstyrrelser i seksuell utvikling
Genital klamydia
Giardiasis
Gilberts syndrom
Gingivitt
Glaukom
Glomerulonefritt
Glukose-6-fosfat dehydrogenase Deficiency
Glykogenose
Gonoré
Goodpastures syndrom
Granuloma annulare
Graves sykdom
Graviditet, ektopisk
Gruppe B streptokokk-infeksjon
Grønn stær
Grå stær
Guillain-Barres sykdom
Gul feber
Gulsott
Gulsott hos nyfødte
Gynekomasti
Habituell abort
Halebeinssmerter
Halting hos barn
Hantavirus-infeksjon
HELLP-syndrom
Helvetesild
Hemangiom
Hematuri, makroskopisk
Hematuri, mikroskopisk
Hemofili
Hemokromatose
Hemolytisk uremisk syndrom
Hemoptyse
Hemoroider
Henoch-Schönleins Purpura
Hepatisk encefalopati
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hepatitt, autoimmun
Hepatom
Hepatorenalt syndrom
Herpes simplex
Herpes zoster
Heshet og dysfoni
Heteslag
Hiatushernie
Hidradenitis suppurativa
Hikke
Hirschsprungs sykdom
Hirsutisme
Histoplasmose
HIV
HIV i svangerskapet
HIV-forebygging etter risikoutsettelse
HIV-relaterte endringer i mental status
HIV-relaterte opportunistiske infeksjoner
Hjemmefødsel
Hjerneabscess
Hjerneblødning
Hjerneinfarkt
Hjernerystelse
Hjerneslag
Hjernesvulst, Astrocytom
Hjernetumorer
Hjertebank
Hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt, med ST-forhøyelse
Hjerteinfarkt, uten ST-forhøyelse
Hjertestans
Hjertesvikt, akutt forverring
Hjertesvikt, kronisk
Hjertetamponade
Hodepine
Hodepine, migrene
Hodgkins lymfom
Hoftebrudd
Hoftedysplasi
Hornhinneabrasjon
Hoste
Hoste, Kronisk
Hudkreft
Hudsykdommer ved HIV
Hudutslett hos barn
Hukommelsessvikt
Hundegalskap
Huntingtons sykdom
Hydrocele
Hyperglykemibehandling
Hyperhidrose
Hyperkalemi
Hyperkalsemi
Hyperkoagulabilitet
Hyperkolesterolemi
Hypernatremi
Hyperparatyreoidisme
Hyperprolaktinemi
Hyperosmolar hyperglykemi
Hyperprolaktinemi
Hypersensitivitetspneumoni
Hypertensive kriser
Hypertensjon
Hypertensjon, essensiell
Hypertensjon svangerskap
Hypertriglyseridemi
Hypertrofisk kardiomyopati
Hypertyreose
Hypofyseadenom
Hypofysesvulst
Hypogammaglobulinemi
Hypoglykemi, ikke-diabetisk
Hypogonadisme hos menn
Hypokalemi
Hypokalsemi
Hyponatremi
Hypoparatyroidisme
Hypopituitarisme
Hypotensjon
Hypotermi
Hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme, primær
Hypotyreose
Hypotyreose, primær
Hypoventilasjonssyndrom
Hørselstap
Høydesyke
Høyt blodtrykk under svangerskap
Høyt blodtrykk, essensielt
Hånd-, fot- og munnsykdom
Håndleddsbrudd
Håravfall
Hårcelleleukemi
Iatrogen pneumoni
Ichthyose
Idiopatisk trombocytopenisk purpura
Idrettsskader
IgA nefropati
Ikterus
Ikterus hos nyfødte
Ileus
Iliotibialt båndsyndrom
Impetigo
Incidentalom, binyre
Infantil dystoni
Infantile kramper
Infertilitet hos kvinner
Infertilitet hos menn
Influensa
Inguinal hernie
Inhalasjonsskade
Insektstikk
Insomni
Interstitiell cystitt
Pulmonal fibrose
Intestinal malrotasjon
Intraabdominal abscess
Intrakranial hypertensjon
Irritabel tarm
Iskemisk hjertesykdom
Iskemisk slag
Iskemisk tarmsykdom
Jet lag
Juvenil idiopatisk artritt
Kaposis sarkom
Kapsulitt
Karbonmonoksidforgiftning
Kardiomyopati
Karmisdannelser i hjernen
Karpaltunnelsyndrom
Katarakt
Kavernøs sinustrombose
Kartotisstenose
Kawasakis sykdom
Keisersnitt
Keloid
Keratitt
Kikhoste
Kirrhose
Kjempecellearteritt
Kjeveleddssyndrom
Kjønnsidentitetsproblemer
Kjønnssykdommer
Kjønnsvorter
Klamydiainfeksjon
Klamydiapneumoni
Klumpfot
Kløe
Kneskade
Kognitiv utviklingsforstyrrelse og læringsvansker
Kokain, overdose
Kokainmisbruk
Koksidioidomykose
Kolangiokarsinom
Koldbrann
Kolecystitt
Kolelitiasis
Kolera
Kolestase i svangerskapet
Kolesteatom
Kolikk,hos barn
Kolorektal cancer
Kolorektale polypper
KOLS
KOLS, akutt forverring
Koma
Kompartmentsyndrom
Komplekst regionalt smertesyndrom
Komplement-og mangelsykdommer
Kondrokalsinose
Konjunktivitt, Akutt
Kontakteksem
conversion | somatisering | somatisation | somatizisation
Korsryggsmerter
Kort tarm-syndrom
Kortvarig psykotisk episode
Kortvoksthet
Kostokondritt
Kramper hos småbarn
Kranialnervemononevropati
Kraniebrudd
Kraniofaryngiom
Kreft i bukspyttkjertelen
Kreft i munnhulen og svelget
Kreft og seksualitet
Kronisk alkoholisme
Kronisk granulomatøs sykdom
Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati
Kronisk lymfatisk leukemi
Kronisk myelogen leukemi
Kronisk obstruktiv lungesykdom
Kronisk obstruktiv lungesykdom, akutt forverring
Kronisk ryggmargsskade
Kronisk smerte
Kronisk stabil angina
Kronisk utmattelsessyndrom
Kronisk venøs insuffisiens
Krybbedød
Kryoglobulinemi
Kryptokokkose
Kryptorkisme
Kryptosporidiose
Kusma
Kutant T-cellelymfom
Kvalme og oppkast
Kwashiorkor
Kyssesyke
Labyrintitt
Laktasemangel
Lambert-Eaton myastenisk syndrom
Lang QT-tid
Langdistansekne
Langerhanscelle histiocytose
LAR og graviditet
Larva migrans
Laryngitt
Laryngomalasi
Laryngotrakeobronkitt
Larynxcancer
Leddbetennelse
Leddgikt
Leddislokasjon
Legemidler og svangerskap
Legionella-infeksjon
Leishmaniasis
Leppe-og ganespalte
Lepra
Leptospirose
Lesch-Nyhans sykdom
Leukemi
Leukemi, akutt lymfatisk
Leukemi, kronisk lymfatisk
Leukemi, kronisk myelogen
Leverabscess
Leverkirrhose
Leverkreft
Leversvikt
Levevaner og svangerskap
Levkemi
Levkemi, akutt lymfatisk
Levkemi, kronisk lymfatisk
Levkemi, kronisk myelogen
Lichen planus
Liggesår
Lipom
Listeriose
Livmorfremfall
Livmorhalskreft
Livmorknuter
Livmorkreft
Lokaliserte kramper
Luksasjoner
Lungeabscess
Lungebetennelse
Lungebetennelse, Aspirasjon
Lungebetennelse, Atypisk
Lungebetennelse, smittet på sykehus
Lungebetennelse, utenfor sykehus
Lungeemboli
Lungekreft, ikke småcellet
Lungekreft, småcellet
Lungesviktsyndrom
Lusinfestasjon
Lyme-sykdom
Lymfadenopati
Lymfom, Non-Hodgkin
Lymfødem
Lyskebrokk
Lyskesmerte
Magekreft
Magesmerter hos barn
Magesmerter i svangerskapet
Magesår
Magnesiummangel
Makuladegenerasjon
Makulopapuløst utslett
Malaria
Malign hypertermi
Malignt melanom
Mallory-Weiss' syndrom
MALT lymfom
Marfans syndrom
Mastitt. Brystabscess
Matforgiftning
Matvareallergi
Matvareoverfølsomhet
ME
Meckels divertikkel
Medfødt hjertesykdom
Medfødt hofteleddsdysplasi
Medfødt torticollis
Medfødte hjertelidelser
Medial kollateralligamentskade
Mediastinal innvekst
Medulloblastom
Medullær svampnyre
Megakolon
Mekoniumaspirasjonssyndrom
Melanom
Melasma
Membranøs nefropati
Menieres sykdom
Meningiom
Meningitt
Meningitt på grunn av soppsykdommer
Meningokokksykdom
Meniskskade
Menopause
Menoragi
Menstruasjon
Menstruasjonssmerte
Mentale forandringer
Meslinger
Mesoteliom
Metabolsk acidose
Metabolsk alkalose
Metabolsk syndrom
Meticillinresistente stafylococcus aureus
Migrene hos barn
Migrene hos voksne
Miliaria
Miltbrann
Mistrivsel hos små barn
Mitralinsuffisiens
Mitralstenose
Mola
Molluscum contagiosum
Monoklonal gammopati
Mononeuritis multiplex
Mononevritt
Mononevropati i en overekstremitet
Mononevropati i underekstremitetene
Mononukleose
Morkakeløsning
Mors alder
MRSA
MS
Mucormykose
Multiple endokrine neoplasi-syndromer
Multippel sklerose
Multippelt myelom
Munnsår
Muskel- og skjelettsmerter
Muskelkramper
Muskellosjesyndrom i abdomen
Muskellosjesyndrom i ekstremitetene
Muskelsmerter
Muskelstrekk
Muskulære dystrofier
Myastenia gravis
Mycobacterium avium-intracellulare
Mycoplasma-infeksjon
Myelofibrose
Myelodysplastisk syndrom
Mykoplasma
Münchausens syndrom
Myokarditt
Myoma uteri
Myopatier
Nakkesmerte
Narkolepsi
Nattblindhet
Navlebrokk
Navlebrokk og medfødt bukveggsdefekt
Nefrolitiasis
Nefrotisk syndrom
Nekrotiserende fasciitt
Neseblødning
Nesepolypper
Nesten-drukning
Netthinneavløsning
Neutrofili
Neutropeni
Nevi
Nevrofibromatose type 1
Nevrofibromatose type 2
Nevroleptikasyndrom
Nevus
Nokardiose
Noonans syndrom
Normaltrykks hydrocefalus
Nyrearteriestenose
Nyrebekkenbetennelse
Nyrekreft
Nyrestein
Nyresvikt, akutt
Nyresvikt, kronisk
Obstruktiv uropati
Omfalocele | gastroschisis
Opiat overdose
Opioidmisbruk
Optikusnevritt
Oral leukoplaki
Oral mukositt
Orbitale frakturer
Organofosfatforgiftning
Orgasme
Orofaryngeal cancer
Ortostatisk hypotensjon
Osteoartritt
Osteokondritt
Osteomalasi
Osteomyelitt
Osteoporose
Osteoporotiske spinalkompresjonsfrakturer
Osteosarkom
Otitis externa
Otitis interna
Otitis media
Ovarialcyster
Ovariecancer
Ovarietorsjon
Overbelastningslidelser
Overfladisk tromboflebitt
Overgrep mot eldre
Overlappingssyndrom
Pagets sykdom
Palliativ behandling
Palpitasjoner
Pancreascancer
Pancytopeni
Panikklidelse
Pankreatitt, akutt
Pankreatitt, kronisk
Paracetamol overdose
Paradoksal stemmebåndsbevegelse
Parafimose
Parasomnier hos barn
Parasomnier hos voksne
Parestesi
Parforhold
Parkinsons sykdom
Paroksysmal atrieflimmer
Paroksystisk nattlig hemoglobinuri
Paronyki
Parotitt
Partnervold
Patellofemoral smerte
Pedikulose
Pemfigus
Penisanomalier
Perifer facialisparese
Perifer karsykdom
Perifert ødem
Perikardeffusjon
Perikarditt
Perinatal medisin
Periorbital og orbital cellulitt
Persisterende ductus arteriosus
Persisterende foramen ovale
Persisterende pulmonalt infiltrat
Personlighetsforstyrrelser
Pertussis
Pes equinovarus
Petit mal epilepsi
Peutz-Jeghers syndrom
PID (pelvic inflammatory disease)
Pilonidalcyste
Pityriasis lichenoides
Pityriasis Rosea
Pityriasis versicolor
Placenta Previa
Plantarfasciitt
Plateepitelkreft
Pleural effusjon
Pleuritt
Plexus brachialis-skade
PLMD
Plutselig spedbarnsdød
PMS
Pneumocystis jiroveci lungebetennelse
Pneumoni
Pneumoni, aspirasjon
Pneumoni, atypisk
Pneumotoraks
Podagra
Poliomyelitt
Polyarteritis nodosa
Polycystisk eggstokksyndrom
Polycystisk nyresykdom
Polycytemi Vera
Polydipsi
Polymorft lysutslett
Polymyalgia rheumatica
Polynevropati
Popliteal cyste
Porfyri
Porfyri cutanea tarda
Postoperativ feber
Posttraumatisk stresslidelse
Preeklampsi
Prematur fødsel
Prematur ovarialsvikt
Premature nyfødte
Premenstruelt syndrom
Preoperativ risikovurdering
Preoperativ vurdering
Prevensjon
Priapisme
Primær aldosteronisme
Primær biliær cirrhose
Primær skleroserende kolangitt
Prion-sykdom
Proktitt
Prolaktinom
Prolaps og andre skivelidelser i korsryggen
Prostatahyperplasi
Prostatakreft
Proteinuri
Pruritus
Pseudohypoparatyreoidisme
Pseudomembranøs kolitt
Pseudotumor cerebri
Psittakose
Psoriasis
Psoriasisartritt
Psykiske forandringer
Psykofarmaka til gravide
Psykose
Pterygium
Ptose
PTSD
Pubertas praecox
Pulmonal arteriell hypertensjon
Pulmonal insuffisiens
Pulmonal stenose
Pustulært utslett
Pyelonefritt, akutt
Pyelonefritt, kronisk
Pylorusstenose
Q-T-syndrom
Rabdomyolyse
Rabies
Rakitt
Raynauds fenomen
Reaktiv artritt
Reflekssynkope
Reisediaré
Reisesyke
Renal tubulær acidose
Reproduktiv helse
Respirasjonssvikt
Respiratorisk acidose
Respiratorisk alkalose
Respiratorisk syncytialvirus
Restless legs
Retinal veneokklusjon
Retinitis pigmentosa
Retinoblastom
Retrofaryngeal abscess
Revmatisk feber
Revmatoid artritt
Reyes syndrom
Rhesus-uforlikelighet
Rhinitt, allergisk
Rhinitt, ikke-allergisk
Ribbeinsbrudd
Rocky Mountain Spotted Fever
Rosacea
Roseola
Rotator cuff-skade
Rotors syndrom
RSV
Rubella
Rundorminfeksjon
Ryggmargskompresjon
Ryggsmerter
Rynker
Røde hunder
Rødt øye
Røykeslutt
Røyking og svangerskap
Sacralcyste
SAD
Salisylatforgiftning
Salmonellose
Salpingitt
Sarkoidose
SARS
Schistosomiasis
Schizofreni
Schlatters sykdom
Seboreisk keratose
Seborroisk eksem
Seksuell dysfunksjon, kvinner
Seksuelle overgrep
Seksuelt overførbare sykdommer
Sekundær hyperparatyreoidisme
Selvmordsforebygging
Sengevæting
Sentral luftveisobstruksjon
Sepsis
Septisk artritt
Seronegativ artritt
Serotoninsyndrom
Seteleie
Shaken Baby Syndrome
Shigellainfeksjon
SIADH
Sialoadenitt
SIDS
Sigdcelleanemi
Sinkmangel
Sjokk
Sjøgrens syndrom
Skabb
Skalenussyndrom
Skjeling
Skjelving
Sklerodermi
Skoliose
Skrumplever
Slangebitt
Slimhinnebetennelse i munnen
Slitasjegikt
Slitasjegikt i nakkevirvlene
Smakslidelser
Snorking
Snue, allergisk
Snue, ikke-allergisk
Solbrenthet
Soleksem
Solitære lungeknuter
Soppinfeksjoner i huden
Sosial angstlidelse
Sosial ulikhet
Spedalskhet
Spedbarnsstell
Spilleavhengighet
Spina bifida og nevralrørsdefekter
Spinalstenose
Spiserørskreft
Splenomegali
Spontan bakteriell peritonitt
Spontanabort
Sporotrikose
Spyttkjertelbetennelse
Status epilepticus
Steatoré
Steatose i lever
Stevens-Johnsons syndrom
Sti og chalazion
Stiv nakke
Stivkrampe
Stoffmisbruk og overdose
Strabisme
Stressmestring
Strongyloides-infeksjon
Strupekreft
Subakutt tyreoiditt
Subaraknoidal blødning
Subduralt hematom
Superfisiell venetrombose
Surrogati
Svangerskapsdiabetes
Svangerskapsforgiftning
Svangerskapshypertensjon
Svangerskapskomplikasjoner
Svangerskapsomsorg
Svelging av fremmedlegeme
Svettetendens
Svimmelhet
Svineinfluensa
Svulst i mediastinum
Syfilisinfeksjon
Sykehus-ervervet lungebetennelse
Synkope
Synstap
Syre-base- og elektrolyttforstyrrelser
Systemisk candidiasis
Systemisk lupus erythematosus
Systemisk vaskulitt
Sædkvalitet
Søvnapné
Søvnapné, sentral
Søvnforstyrrelser
Søvnforstyrrelser hos barn
Søvnløshet
Søvnproblemer hos barn
Takayasus arteritt
Takykardi
Tannbyll
Tannkjøttbetennelse
Tap av luktesansen
Tarmblødning, nedre
Tarmblødning, øvre
Tarminvaginasjon
Tarmslyng
Temporomandibularsyndrom
Tendinitt
Tenosynovitt i hånd og håndledd
Tensjonshodepine
Terminal pleie
Testikkelkreft
Testikkeltorsjon
Tetanus
Tette øreganger på grunn av ørevoks
Thoracic outlet syndrom
TIA
Tics
Tinnitus
Toksisk flerknutet struma
Toksisk megakolon
Toksisk sjokksyndrom
Toksisk tyreoidea-adenom
Toksoplasmose
Tonsillitt
Torticollis
TOS
Tourettes syndrom
Trakeoøsofagal fistel
Trakom
Transfusjonsreaksjon
Transitorisk iskemisk attakk
Transplantat-mot-vert-sykdom
Transvers myelitt
Traumatisk hjerneskade
Traume i thoracolumbal columna
Tremor
Trigeminusnevralgi
Trikinose
Trikuspidalinsuffisiens
Trikuspidalstenose
Trisykliske antidepressiver, overdose
Trombocytopeni
Tromboseprofylakse
Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
Tropisk sprue
Trykksår
Tuberkulose, ekstrapulmonal
Tuberkulose, pulmonal
Tuberøs sklerose
Tularemi
Tumor lysis-syndrom
Turistdiaré
Turners syndrom
Tvangslidelser
Tvilling
Tyfoidfeber
Tykktarmskreft
Tykktarmsobstruksjon
Tymom
Tynntarmsobstruksjon
Tyreoideadysfunksjon
Tyreoideakreft
Tyreoiditt
Tyreoiditt, uten smerter (lymfatisk)
Tyroideacancer
Tørre øyne
Uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon, ADH
Ulcerøs kolitt
Unormal kreftprøve fra skjede og livmorhals
Uretritt
Urininkontinens
Urininkontinens hos kvinner
Urinsyregikt
Urinveisinfeksjoner hos barn
Urinveisinfeksjoner hos kvinner
Urinveisinfeksjoner hos menn
Urtikaria
Urtikaria og angio-ødem
Uterusprolaps
Utmattelse
Utslett hos barn
Uveitt
Vaginal blødning
Vaginal utflod
Vaginitt
Vanlige forgiftninger med planter
Vanlige kutane legemiddelreaksjoner
Vannlatingsproblemer
Varicella zoster
Varicocele
Vedvarende tørste
Veggedyr
Veksthormonmangel hos barn
Vekttap, ufrivillig
Venerisk lymfogranulom
Ventrikkelseptumdefekt
Ventrikkeltakykardi
Vertigo
Vesikulært bulløst utslett
Vestnilfeber
Vibrio-infeksjoner
Vinkelblokkglaukom
Vinterdepresjon
VIPoma
Viral meningitt
Vitamin B12-mangel
Vitamin B1-mangel
Vitamin B3-mangel
Vitamin C-mangel
Vitamin D og p-piller
Vitamin D-mangel
Vitiligo
Volumtap hos barn
Volumtap hos voksne
von Willebrands sykdom
Vond rygg
Vorter
Vurdering av kul i brystet
Waldenstrøms makroglobulinemi
Wegeners granulomatose
Wernickes encefalopati
Whipples sykdom
Wilms tumor
Wilsons sykdom
Wiskott Aldrichs syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
Yersiniainfeksjon
Yrkesrelatert astma
Zollinger-Ellison-syndrom
Øregangseksem
Øresus
Øretrompetproblemer
Øreverk
Øsofaguscancer
Øsofagusvaricer
Øvre vena cava-syndrom
Øyeskader
Åpenvinklet glaukom
Åreknuter