DPS-sidene i ny drakt

Innholdet på DPS-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

DPS-sidene i ny drakt
Helsebiblioteket har egne sider for DPS. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 03. januar 2023 | Sist oppdatert 03. januar 2023

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det DPS-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

DPS er en samleside for dokumenter som er relevante for dem som arbeider ved DPSene. Dette omfatter mange spesialområder, så for retningslinjer og veiledere har vi lenket til alle retningslinjer som er aktuelle for psykisk helse-feltet. Vi vil likevel spesielt framheve Pakkeforløp for psykisk helse og rus (fra Helsedirektoratet) og rapporten Fastlegers vurdering av DPS (fra Helsedirektoratet).

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og skjemaer. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.