Lippincott-tidsskrifter om psykisk helse tilgjengelige på Helsebiblioteket igjen

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.
Lippincott-tidsskrifter om psykisk helse tilgjengelige på Helsebiblioteket igjen
Avtalen gjør mange sentrale tidsskrifter tilgjengelige for Helsebibliotekets lesere. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 06. februar 2018 | Sist oppdatert 16. juli 2023

 

 

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For psykisk helse-feltet gjelder dette følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, psykisk helse, psykiatri, psykologi

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.