Nytt nasjonalt ernæringsnettverk (ROP)

Over-, under- og feilernæring er en kjent problematikk hos personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Nå opprettes det et eget nasjonalt ernæringsnettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling på feltet.
Publisert 03.november.2020 | Sist oppdatert 19.august.2022

Et nytt nettverk er åpent for alle som brenner for temaet. Ill.foto: Colourbox

 

Av Marte Goplen

Brukergruppen som sliter med psykisk lidelse og/eller rus, har ofte mangelfull kunnskap og ferdigheter knyttet til ernæring. Samtidig er det kun et fåtall kommuner som har tilsatt kliniske ernæringsfysiologer. Det opprettes derfor et nasjonalt ernæringsnettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.  Nettverket er åpent for alle som brenner for faget og målgruppen.  Første samling finner sted 15. desember 2020 kl. 10.00 – 11.00 digitalt på plattformen Teams.  Påmeldingsfrist er 7. desember 2020. Les mer om ernæringsnettverket og meld deg på.

Les mer: Nytt nasjonalt ernæringsnettverk (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.