Oppsummert forskning på Rus og avhengighet-sidene oppdatert

Systematiske oversikter på Rus og avhengighet-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

Oppsummert forskning på Rus og avhengighet-sidene oppdatert
Alkohol er det rusmiddelet som gjør størst skade. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21.februar.2023 | Sist oppdatert 21.februar.2023

Etter en lang pause på grunn av omlegging til nye sider, er Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming. Vi går nå kritisk gjennom innholdet og sørger for at det er oppdatert.

Denne uka er det de systematiske oversiktene på Rus og avhengighet-sidene som har vært under lupen. Hva inneholder så Rus og avhengighet-sidene? Vi inkluderer først og fremst følgende typer innhold i samlingen:

  • Rusmiddelavhengighet inkludert ROP-lidelser
  • Legemidler som gir fare for avhengighet
  • Tobakksbruk
  • Spilleavhengighet, inkludert dataspill

Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Av innholdet på oppsummert forskning om rus og avhengighet kan vi nevne:

Vi begrenser oss stort sett til Cochrane Library når det gjelder oppsummert forskning. Oppsummert forskning i Cochrane Library er fritt tilgjengelig, med unntak av det som har kommet ut de siste tolv måneder. Sammendragene er imidlertig tilgjengelige i PubMed, så for de nyeste oversiktene lenker vi til PubMed.

Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.