Veileder i akuttpsykiatri som mobil-app

Veileder i akuttpsykiatri (VAP) er nå tilgjengelig som app på plattformene iOS, Android og Windows. Målet med appen er å gjøre akuttpsykiatrisk praksis mer enhetlig.

Veileder i akuttpsykiatri som mobil-app
En app vil muligens gi mer enhetlig behandling. Foto: Colourbox
Publisert 30. august 2016 | Sist oppdatert 05. desember 2016
 

Appen har blitt utviklet av en gruppe på Sykehuset Østfold. LIS-lege Gunhild Dalen fikk, sammen med en annen LIS-lege, ideen til veilederen i 2011.

35 leger og to psykologer står bak innholdet i veilederen, som har eksistert på papir siden 2013. Dalen har vært prosjektleder for utviklingen av mobil-appen. I 2015 inngikk Akershus universitetssykehus (avdeling for akuttpsykiatri) og Diakonhjemmet sykehus (Senter for psykofarmakologi) et samarbeid med Sykehuset Østfold om utvikling av appen.

PsykNytt har kikket på Iphone-versjonen. Den er inndelt i:

ICD-10: Her finner du beskrivelser av de enkelte lidelsene, årsaker, symptomer, systematisk tilnærming, differensialdiagnoser og akutt behandling.

Symptomdimensjoner: Konkrete symptomer og deres årsaker. Systematisk tilnærming og akutt behandling er beskrevet.

Psykofarmaka: Ikke alle typer psykofarmaka er beskrevet, men antipsykotika og benzodiazepiner er grundig omtalt.

Juridiske forhold: Juridiske forhold før innleggelse, under innleggelsen og ved tvangstiltak er beskrevet med lenke til de viktigste lovene og rundskrivene.

Appendiks: Her finner du punkter som må være med i journal, innkomstnotat, samt anbefalte undersøkelser.

Appen virker grei og oversiktlig. Forfatterne ønsker tilbakemelding fra brukerne av VAP. Har du en Iphone, så kan du laste ned fra Appstore, har du en Android-telefon, laster du ned fra Google Play. Er du Microsoft-bruker, kan du laste ned appen fra deres appstore.

Appen er gratis.

Les omtale i Dagens Medisin

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.