Elektrolyttveilederen

Publiseringsdato 04.05.2023
Elektrolyttveilederen
Eksempel på sider i Elektrolyttveilederen. Foto: Anne Hilde Røsvik

I Elektrolyttveilederen finner du oppdaterte prosedyrer for alle elektrolyttforstyrrelser, prosedyrer for binyrebarksvikt og re-ernæringssyndrom. Den har også gode, oversiktlige kapitler med tabeller over elektrolyttforstyrrelser for legemidler, infusjoner og ernæring. Nytt opplag med rettelser og endringer ble publisert i denne 3. utgaven.

Elektrolyttforstyrrelser er veldig vanlig hos pasienter, spesielt sykehuspasienter.

Ønsker økt kunnskap

Forfattere og bidragsytere til den nye Elektrolyttveilederen har sett at det er manglende kunnskap og oppmerksomhet blant helsepersonell om elektrolyttforstyrrelser. Forstyrrelsene korrigeres ved hjelp av tabletter, infusjonsvæsker og elektrolyttblandinger.

I den kliniske hverdagen utfordres helsepersonell av en rekke problemstillinger innen dette feltet:

  • Hvilken infusjonsvæske skal jeg velge?
  • Hva er innholdet i infusjonsvæskene?
  • Hvor mye væske og elektrolyttkonsentrat skal jeg forordne?
  • Hvor mye elektrolyttkonsentrat kan tilsettes til infusjonsvæsken?
  • Hvilke elektrolyttkonsentrat kan blandes i samme infusjonsvæske?
  • Hvilke forholdsregler må man ta ved infusjonen og hvor raskt eller langsomt må jeg korrigere?

Det er mange pasienter som blir re-innlagt gjentatte ganger på grunn av elektrolyttforstyrrelser, og det er få som blir utredet. Dette var bakgrunnen for at lege Kiarash Tazmini fikk ideen til å utvikle en elektrolyttveileder.

Elektrolyttveilederen er laget i et format som gjør at den passer i lommen på legefrakken og kan være tilgjengelig når du trenger den.

Den publisert på Helsebiblioteket.no og er gratis tilgjengelig for alt helsepersonell.

Utarbeidelse av 2. utgave

Siden lanseringen av 1. utgave i september 2011, er Elektrolyttveilederen tatt i bruk av helsepersonell over hele landet, og det er kommet mange gode tilbakemeldinger. Derfor syntes Kiarash Tazmini det var naturlig å videreutvikle veilederen.

I denne utgaven er all informasjon oppdatert.

Det er tatt med

  • Prosedyrer for alle elektrolyttforstyrrelser
  • Prosedyre for binyrebarksvikt
  • Re-ernæringssyndrom

Nytt er også tabeller over kortikosteroider til systemisk bruk, og legemidler som kan indusere elektrolyttforstyrrelser og deres mekanismer. Videre finner du råd om natrium, kalium- og fosfatredusert kost, væskekontrollert kost, anbefalt inntak av elektrolytter og basale behov ved parenteral ernæring.

Til slutt finnes en tabell over matvarer som er rike på elektrolytter, ICD-koder og noen omregninger.

Lege Kiarash Tazmini håper at Elektrolyttveilederen vil være til hjelp i din kliniske hverdag og at den fører til bedre behandling av pasienter med elektrolyttforstyrrelser.