Elektrolyttveilederen

Elektrolyttveilederen skal hjelpe leger, sykepleiere, farmasøyter og kliniske ernæringsfysiologer med å gi optimal behandling av pasienter med elektrolyttforstyrrelser. Nå er veilederen tilgjengelig på ny plattform.

Publisert 04. mai 2023 | Sist oppdatert 18. april 2025

I mars 2024 ble Elektrolyttveilederen tilgjengelig på metodebok.no.

Veilederen kan også lastes ned som app.