Gratis tilgang til verdens største retningslinjedatabase

Helsebiblioteket gir alt helsepersonell fri tilgang til The Guidelines International Network (G-I-N). Organisasjonen GIN består av 111 organisasjonsmedlemmer og 240 individuelle medlemmer fra 61 land. Hensikten er å forbedre helsetjenestene verden over. 

 Dette internasjonale retningslinjebiblioteket inneholder mer enn 3000 retningslinjer fra medlemsland og andre land. 

Gratis tilgang til verdens største retningslinjedatabase
G-I-N inneholder mer enn 3000 internasjonale retningslinjer.
Anne Hilde Røsvik
Publisert 30.august.2022 | Sist oppdatert 10.november.2023

Alt norsk helsepersonell får tilgang internasjonale retningslinjer ved å følge denne lenken:

The Guidelines International Network

G-I-N ble grunnlagt i 2002 og har medlemsorganisasjoner i Amerika, Europa, Australia, Asia og Afrika. 

Mer enn retningslinjer

G-I-N inneholder mer enn retningslinjer, blant annet:

  • Verktøy for utvikling av retningslinjer
  • Trenings- og opplæringsressurser
  • Pasient- og forbrukertjenester
  • AGREE-verktøyet
  • Hjelp til implementering
  • Nyhetsbrev gjør det enkelt å følge med på aktivitetene

Gode søkemuligheter gjør at det er lett å finne retningslinjene du leter etter.

Pasienter bør involveres

G-I-N har også opprettet en egen arbeidsgruppe som utarbeider metoder for involvering av pasienter i arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer. Dette er et område som har vært forsømt i retningslinjearbeid tidligere.

Nordisk samarbeid

Helsebiblioteket vil delta på den årlige G-I-N-konferansen. Her vil Norge delta på et møte for å bedre G-I-N-samarbeidet i Norden, blant annet ved å gjøre retningslinjer fra alle nordiske land lett tilgjengelig for hverandre.

Norsk retningslinjedatabase

I Helsebibliotekets brukerundersøkelse fra juni 2007, kom ønsket om enkel og fri tilgang på kliniske retningslinjer på en delt førsteplass. Helsebiblioteket jobber derfor også med å utvide og forbedre den norske retningslinjesamlingen. G-I-N vil være et godt supplement på mange fagområder der vi mangler gode, oppdaterte norske retningslinjer.

For spørsmål, kontakt gjerne prosjektleder Anne Hilde Røsvik på e-post AnneHilde.Røsvik@fhi.no eller telefon 915 49 235. 

Helsebibliotekets redaksjon kan kontaktes på e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no

Norge var det første landet i verden som ga alle helsearbeidere fri tilgang til G-I-N – Guidelines International Network. Avtalen ble undertegnet på den årlige G-I-N-konferansen i Toronto i Canada i august 2007. Helsebiblioteket ved Øystein Eiring og Anne Hilde Røsvik deltok.