Veileder i nevrologi – nye nettsider og funksjoner

Veileder i nevrologi – nye nettsider og funksjoner
Utklipp fra nye NevroNEL
Anne Hilde Røsvik
Publisert 01. november 2022 | Sist oppdatert 01. november 2022

Vi gratulerer Norsk nevrologisk forening med nye NevroNel!

Som før er det svært omfattende innhold. Du får opp hvilke artikler som har vært revidert og hvilke som er helt nye. En nyttig podcastserie ligger på forsiden; Nevropodden. Det er fortsatt gratis å bruke veilederen, men du må registrere deg. Det er gratis å registrere seg. Fordelene med innlogging er at veilederen da husker deg og du kan f. eks. lagre favoritter og søket vet hva du søkte på sist.

Veilederen har både nevrologer og utdanningskandidater i en vanlig klinisk hverdag som målgruppe. Noen kapitler tar utgangspunkt i et symptom, andre i en diagnose og inneholder praktiske råd for diagnostikk og behandling. Veilederen har lenker til skjema, pasientinformasjoner, kompetansetjenester og nasjonale retningslinjer.

Redaktørene trekker selv frem at søket nå er forbedret med bedre autofullføring, forslag på artikler mens du skriver, slik at du kan gå direkte til disse.

Søket husker hva du søkte på sist og du kan filtrere på ulike innholdskategorier, som pasientinformasjon. Du kan også lagre dine favoritter.

Akuttveilederen finnes både i papirutgave og elektronisk versjon. Den revideres hvert andre år, slik at du alltid skal finne oppdatert veiledning om akutt nevrologiske lidelser. Ved sist revisjon kom blant annet fire nye kapitler; MS-attakk, encefalitter, rygg- og nakkesmerter og akutt funksjonssvikt av implantert behandlingsutstyr, og flere nyttige tabeller og skåringsverktøy.

Utarbeidelse av veilederen er en stor jobb for både medlemmer i Norsk nevrologisk forening, Kvalitetsutvalget og NevroNEL-redaksjonen. Vi i Helsebiblioteket vet at våre brukere setter pris på norskspråklig innhold, tilpasset norske forhold. Derfor er vi svært glade for at veilederen er gratis tilgjengelig for alt helsepersonell, slik at vi kan lene til den fra våre sider.