6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp

Publiseringsdato 07.11.2022

66 prosent av klientene i Rask psykisk helsehjelp var fortsatt friske tre år etter behandling. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Forskere ved FHI har undersøkt hvordan det gikk med de som fikk hjelp ved Rask psykisk helsehjelp hele tre år etter behandlingsstart. 63 prosent av klientene ble fortsatt regnet som friske to år etter behandling, og 66 prosent etter tre år. Til sammenligning var denne andelen 62 prosent etter avsluttet behandling ved seks måneders oppfølging. Forskerne fant vedvarende bedring i livskvalitet, daglig fungering og arbeidsdeltakelse.

Les hele artikkelen 6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp på fhi.no