Enetiltak er nyttige for en gruppe barn og unge

En gruppe barn og unge med spesielt store og komplekse utfordringer kan ha nytte av å bo alene i institusjon, og enetiltak må derfor være en legitim del av tilbudet i barnevernet. Det viser ny rapport fra Oslo Met/NOVA.

Enetiltak er nyttige for en gruppe barn og unge
Barna som omfattes av studien ser ut til å sosialisere med andre jevnaldrende utenfor institusjonen.
Publisert 05. september 2023 | Sist oppdatert 05. september 2023

De fleste barna forskerne har snakket med forteller at de trives med å bo alene. Synet på at barn i ene- og alenetiltak opplever seg isolert bekreftes ikke i rapporten.

Sårbart

Barna som omfattes av studien ser ut til å sosialisere med andre jevnaldrende utenfor institusjonen. Samtidig påpekes det at selv om ene- og alenetiltakene, slik de praktiseres, i all hovedsak ikke avdekker noe kritikkverdige forhold, er området sårbart for at barna kan utsettes for menneskerettsbrudd under barnevernets omsorg.

Les mer om funnene knyttet til barn som bor alene på institusjon på bufdir.no.