Familien du vokser opp i påvirker prestasjoner gjennom skoleløpet

Det er en sterk sammenheng mellom hvor godt elever presterer i den norske skolen og sosial bakgrunn. Dette viser en ny rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen.

Familien du vokser opp i påvirker prestasjoner gjennom skoleløpet
Publisert 01. mars 2024 | Sist oppdatert 01. mars 2024

– Vi ønsker gode skoler og barnehager slik at barna får det det beste utgangspunktet for resten av livet. Fortsatt har det alt for mye å si hvilken familie du kommer ifra og hvordan barna gjør det på skolen. Har du foreldre med lavere utdanning og dårligere råd er sjansen større for at du presterer dårligere utover skoleløpet. Og sånn skal det ikke være, sier kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun.

Forskjellene øker utover skoleløpet

Ifølge rapporten presterer barn med lavere sosial bakgrunn ulikt på nasjonale prøver på alle trinn, og forskjellene øker utover skoleløpet. Barn fra familier med høyere sosioøkonomisk bakgrunn fullfører oftere videregående skole. 

– Ingen kan velge familie, men vi kan som samfunn velge hvordan vi skal legge til rette for at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb.

Ministeren fremhever flere tiltak for å redusere ulikheter i skole og barne- hagen. Hun vil tilrettelegge for økt kompetanse blant lærerne og gjøre skolen mer praktisk og relevant gjennom bedre læring og trivsel hos elevene. Nordtun lover også mer penger til lærebøker og ønsker en mer balansert tilnærming til digitaliseringen.

Grundig gjennomgang av anbefalingene

– Vi har fått mange gode anbefalinger fra ekspertgruppen og det er ikke tvil om at utdanningssektoren kan spille en viktig rolle for å redusere forskjellene i samfunnet. Nå skal vi gå grundig gjennom anbefalingene og hente inn innspill fra berørte aktører, før vi bestemmer oss for hvordan forslagene skal følges opp, sier Nordtun.

Ekspertgruppens hovedanbefalinger er:

  •  Øke kvaliteten i barnehager
  •   En ytterligere økning av barnehagedekningen
  •   En bedre overgang mellom barnehagen og skolen
  •   Øke kvaliteten i SFO
  •   Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen
  •   Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor
       undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå.

Les hele rapporten fra ekspertutvalget på regjeringen.no.