Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens

Personer med demens bør få tilbud om daglig fysisk aktivitet, individuell tilrettelegging og veiledning slik at de så langt som mulig kan følge de nasjonale rådene om fysisk aktivitet og stillesitting. Dette kommer frem i oppdaterte faglige råd om fysisk aktivitet ved demens i Aktivitetshåndboken.

Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens
Publisert 16. desember 2022 | Sist oppdatert 16. desember 2022

I følge Helsedirektoratets retningslinjer bør personer med symptomer på kognitiv svikt og/eller demens som ikke mottar kommunale tjenester, også tilbys informasjon, veiledning og mulighet for å delta i allsidig og meningsfull fysisk aktivitet.

Målet er at personer med demens har en så god funksjon og livskvalitet som mulig og å forebygge eller dempe atferdsmessige og psykologiske symptomer.

Les mer om demens og fysisk aktivitet i Aktivitetshåndboken.