Gir kommunene mer fleksibilitet i møte med flyktninger fra Ukraina

Publiseringsdato 09.05.2023
Gir kommunene mer fleksibilitet i møte med flyktninger fra Ukraina
Regjeringen vil fortsette å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger

Regjeringen foreslår å videreføre og utvide de midlertidige endringene i lovverket som følge av ankomster av fordrevne fra Ukraina.