Gjennomgang av ordninga med meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar

I Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag for 2022 ble det varslet at regjeringen ville legge opp til en gjennomgang av momskompensasjonsordningen i 2022, med utgangspunkt i regjeringens frivillighetspolitiske mål.

Gjennomgang av ordninga med meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar
Publisert 22. juni 2023 | Sist oppdatert 22. juni 2023

Nå er rapporten: "Gjennomgang av momskompensasjonsordningen" klar og overlevert regjeringen.