Helsa ikkje like god som før pandemien

Den psykiske og fysiske helsa i Vestland fylke gjekk ned under pandemien. Helsa blir framleis oppfatta som dårlegare av befolkninga enn før koronapandemien, viser ei ny undersøking frå Folkehelseinstituttet.

Helsa ikkje like god som før pandemien
Publisert 30. januar 2023 | Sist oppdatert 30. januar 2023

Den nye rapporten Koronaundersøkinga i Vestland 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat presenterer reaksjonar og opplevingar av koronapandemien i Vestland. Rapporten dekker også eigenrapportert psykisk og fysisk helse og livskvalitet.