Høgare førekomst av overvekt og fedme blant 8-åringar med innvandrarbakgrunn

Publiseringsdato 07.09.2023
Høgare førekomst av overvekt og fedme blant 8-åringar med innvandrarbakgrunn

Born med innvandrarbakgrunn har større førekomst av overvekt og fedme enn born utan innvandrarbakgrunn, viser studie gjort av forskarar ved Folkehelseinstituttet.

Utdanningsnivået til foreldra ser ikkje ut til å påverka resultatane.

Les mer om overvekt hos born med innvandrarbakgrunn.