Høgare førekomst av overvekt og fedme blant 8-åringar med innvandrarbakgrunn

Born med innvandrarbakgrunn har større førekomst av overvekt og fedme enn born utan innvandrarbakgrunn, viser studie gjort av forskarar ved Folkehelseinstituttet.

Høgare førekomst av overvekt og fedme blant 8-åringar med innvandrarbakgrunn
Publisert 07. september 2023 | Sist oppdatert 07. september 2023

Utdanningsnivået til foreldra ser ikkje ut til å påverka resultatane.

Les mer om overvekt hos born med innvandrarbakgrunn.