Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag

Norsk eller polsk? Hijab eller utslått hår? Bunad eller sari? Familien eller meg selv først?

Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag
Publisert 04.november.2022 | Sist oppdatert 04.november.2022

Mange ungdommer i Norge sjonglerer daglig kryssende forventinger og kulturer. Hvordan kan skolen legge til rette for at ungdom kan utforske sin identitet på konstruktive måter?

Les hele artikkelen Identitet og livsmestring i en flerkulturell skolehverdag på fhi.no