Ingen stor auke i helsetenester i heimen trass auke i levealder

Publiseringsdato 09.05.2023
Ingen stor auke i helsetenester i heimen trass auke i levealder
Ingen stor auke i helsetenester i heimen trass auke i levealder.

Levealderen har auka, men det har ikkje ført til ein større auke i helsetenester i heimen blant eldre. Det kan komme av at dei eldre er friskare, eller at terskelen for å få hjelp har blitt høgare. 

På grunn av fleire eldre er det forventa meir enn ei fordobling av talet på eldre med behov for heime­baserte tenester dei kommande tiåra.

Les hele artikkelen Ingen stor auke i helsetenester i heimen trass auke i levealder på fhi.no.