Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen

Barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen, og en stor andel har høyere nivåer av Bisfenol A (BPA) og per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS), enn det som anses som trygt, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen
Mat er den viktigste kilden til mange miljøgifter og disse kan finnes i alle typer mat. Foto: Colourbox.
Publisert 28. september 2023 | Sist oppdatert 28. september 2023

Nesten alle de 669 barna (99,6%) i undersøkelsen hadde et nivå som overskred det som anses som trygt for BPA, og for PFAS var det nesten en tredjedel av barna (28,6%). 

Les hele artikkelen Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen på fhi.no.