Nye nasjonale råd skal redusere fallskader blant eldre

Fall er den hyppigste ulykkestypen blant eldre, men mange fall kan forebygges. Det skal de nye nasjonale faglige rådene bidra til.

Nye nasjonale råd skal redusere fallskader blant eldre
Publisert 24. januar 2024 | Sist oppdatert 24. januar 2024

Årlig opplever 9000 voksne hoftebrudd, med betydelige fysiske, psykiske, og sosiale konsekvenser.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Mange av de foreslåtte tiltakene er videreføringer av de tidligere tiltakspakkene for forebygging av fall som ble utviklet i det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammet. Nå er kunnskapsgrunnlaget oppdatert og rådene er i tråd med andre råd og retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Les mer om forebygging av fallskader blant eldre på helsedirektoratet.no.