Startar arbeidet med stortingsmelding om levekår i byar og byområde

Publiseringsdato 04.11.2022
Startar arbeidet med stortingsmelding om levekår i byar og byområde

No startar statsråden arbeidet med ei melding til Stortinget om levekår i byar og byområde. 

Meldinga vil greie ut om korleis staten arbeider for betre levekår i utsette byområde , og foreslå korleis stat og kommune i samarbeid kan gjere det framover. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er ei viktig samarbeidspart i arbeidet med meldinga.

Les hele artikkelen Startar arbeidet med stortingsmelding om levekår i byar og byområde på regjeringen.no