Usikkerhet om effekten av digital hjemmeoppfølging

Publiseringsdato 31.08.2022

Digital hjemmeoppfølging påvirker i liten grad sykehusinnleggelser, liggedøgn på sykehus eller besøk på poliklinikk og akuttmottak. Det er heller ikke noe som tyder på at timeforbruk på helsetjenester i hjemmet reduseres. Det viser en systematisk oversikt fra FHI.

Forskerne inkluderte tre studier fordelt på fem publikasjoner som var publisert i årene 2017 til 2022. Alle studiene var randomiserte studier fra Norge og Danmark. Studiene hadde til sammen 1841 deltakere og utvalget varierte fra 78 til 1225 deltakere. Deltakerne var personer med blant annet kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), diabetes, hjertesvikt, kreft og psykisk sykdom.

Se hele artikkelen Usikkerhet om effekten av digital hjemmeoppfølging på fhi.no