Beskyttelse mot HIV: Informasjon om PrEP til helsepersonell og til brukere

PrEP betyr preeksponeringsprofylakse. Det anbefales til menn som har sex med menn, og som har særlig høy risiko for å bli smittet med HIV.
Beskyttelse mot HIV: Informasjon om PrEP til helsepersonell og til brukere
Man kan ta tablettene kontinuerlig eller før og etter sex. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 30. mai 2018 | Sist oppdatert 20. februar 2024

Behandlingen består av en tablett som inneholder to virkestoffer: tenofovir DF og emtricitabin (=Truvada). Behandlingen kan være kontinuerlig eller intermitterende, dvs før og etter planlagt sex.

Informasjonen finnes her:  PrEP informasjon til helsepersonell