Beskyttelse mot HIV: Informasjon om PrEP til helsepersonell og til brukere

Publiseringsdato 30.05.2018
Beskyttelse mot HIV: Informasjon om PrEP til helsepersonell og til brukere
Man kan ta tablettene kontinuerlig eller før og etter sex. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
PrEP betyr preeksponeringsprofylakse. Det anbefales til menn som har sex med menn, og som har særlig høy risiko for å bli smittet med HIV.

Behandlingen består av en tablett som inneholder to virkestoffer: tenofovir DF og emtricitabin (=Truvada). Behandlingen kan være kontinuerlig eller intermitterende, dvs før og etter planlagt sex.

Informasjonen finnes her:  PrEP informasjon til helsepersonell

Pasientbrosjyre: PrEP praktisk informasjon til brukere