Bør man bytte p-piller etter 40-års-alder?

Kombinasjonspillen, som inneholder både østrogen og gestagen, øker risikoen for venøse tromboser to til tre ganger.
Bør man bytte p-piller etter 40-års-alder?
En fordel med å fortsette med pillen, er at den regulerer uregelmessige blødninger. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 18. desember 2017 | Sist oppdatert 20. februar 2024

Venøse tromboser er svært sjeldne før 40-års-alder hos personer som ikke har andre risikofaktorer – kanskje så sjelden som 1 / 10 000 kvinner pr. år. Så selv med en to- eller tredobling blir dette en svært sjelden sykdom.

Risikoen for trombose øker etter 40-års-alder, men noen økning av betydning blir det ikke før etter 45, og særlig etter 50 år.

Risikoen for å få trombose ved p-pille-bruk er høyest det første året, i en dansk undersøkelse var den 7-doblet det første året, deretter 3-doblet. Det kan derfor være et dårlig valg å starte med p-pille for første gang etter 40 år.

Kvinner som har brukt p-pillen i flere år uten problemer, kan fortsette med den frem mot menopause. Dette gjelder hvis de ikke har andre risikofaktorer for trombose. Blant slike risikofaktorer er fedme, manglende fysisk aktivitet, beinbrudd, kreft.

En fordel med å fortsette med pillen, er at den regulerer de uregelmessige blødningene som ikke er uvanlige før menopause, og den hjelper mot hetetokter. Det er noen som hevder at hvis hetetokter viser seg å bli et problem, kan en p-pille-bruker bare fortsette også etter menopause. Hormonbehandling for å behandle hetetokter, slik det brukes i og etter klimakteriet, øker også risikoen for venøse tromboser, og det er ikke sikkert at det er noen vesentlig forskjell på de to behandlingsformene.

Aktuell lenke: Oral contraceptives and venous thromboembolism: a five-year national case-control study

Relevante søkeord: p-piller, bivirkninger