Bremelanotid – godkjent av FDA til behandling av manglende seksuallyst hos premenopausale kvinner

I de undersøkelsene som er gjort, rapporterer omtrent 40 % av kvinner mellom 40 og 80 år seksuelle problemer. Problemene kan være manglende seksuallyst, manglende opphisselse (og dermed manglende lubrikering), orgasmeproblemer og smerter under samleie.
Bremelanotid – godkjent av FDA til behandling av manglende seksuallyst hos premenopausale kvinner
Bremelanotid har flere og ganske vanlige bivirkninger. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 10. september 2019 | Sist oppdatert 20. februar 2024

Hvert av disse problemene kan ha ulike årsaker, og behandlingen må være tilpasset type problem og årsak.

Manglende seksuallyst kan diskuteres som problem – hvem er det egentlig sitt problem? Men for mange kvinner er det et problem, særlig for de som er i et seksuelt forhold. Problemet kan ofte ligge i selve forholdet.

Ulike medikamenter har vært forsøkt, og tilnærmingen er forskjellig om det dreier seg om kvinner før eller etter menopause.

Det er vanskelig å være sikker på hva som er et godt mål på seksuallyst, slik at det kan være et endepunkt i undersøkelser. SSE (= sexually satisfying events) er et mål som er brukt.

Når det gjelder kvinner før menopause, har testosteron har vært forsøkt, men resultatene er ikke entydige. I én randomisert undersøkelse er det vist en økning av SSE, men ingen økning av seksuallyst. Testosteron kan tilføres som krem, og det finnes et preparat på markedet i Norge, men det er ikke godkjent til bruk hos kvinner.

Flibanserin (markedsført som Addyi) er ikke godkjent i Norge. Flibanserin er både agonist og antagonist i serotonin-systemet.  Det er omtalt som «kvinnelig Viagra», men i motsetning til Viagra, som tas ved behov, skal flibanserin tas daglig. I en metaanalyse økte flibanserin antall SSE fra 2 til 3 per måned. Økningen i seksuallyst var liten, den var statistisk, men vel neppe klinisk signifikant.  Det er mye bivirkninger, blant dem lavt blodtrykk og besvimelse, foruten tretthet – og søvnløshet - sløvhet, fatigue og tørr munn. Det må ikke brukes sammen med alkohol og visse legemidler.

Bupropion er et antidepressivum som i to randomiserte undersøkelser er vist å øke seksuell interesse hos ikke-deprimerte kvinner.  Det er ikke godkjent med denne indikasjonen.

Bremelanotid ble godkjent av FDA i juni 2019. Det skal injiseres subkutant 45 minutter eller mer før planlagt seksuell aktivitet. Det er en melanokortin reseptor agonist. At stoffet hadde effekt på seksualfunksjon, ble oppdaget nærmest ved et tilfelle mens det ble utviklet med tanke på å finne et medikament som kunne bevirke solbrun hud uten sol.

To randomiserte undersøkelser med til sammen 1247 kvinner viste at bremelanotid ga en økning i seksuallyst på 51 %, placebo ga 21 %.  Det var bivirkninger: 40 % var kvalme, 5 % kastet opp, 20 % hadde flushing, 11 % hadde hodepine og 1 % fikk (sannsynligvis permanent) hyperpigmentering.

En subjektiv oppsummering når det gjelder behandling av manglende seksuallyst med medikamenter: En tvilsom diagnose kan behandles med medikamenter med tvilsom effekt og utvilsomme bivirkninger.

 

 Relevante søkeord: manglende sexlyst, seksuell dysfunksjon, bremelanotid, bupropion, flibanserin, kvinner